międzynarodowy

termin składania prac

12.04.2024

UIA 2030 Award. II cykl międzynarodowego konkursu

organizator: Międzynarodowa Unia Architektów UIA, UN-Habitat

Międzynarodowa Unia Architektów UIA, we współpracy z UN-Habitat, rozpoczęła drugi cyklu konkursu UIA 2030 Award. Nagroda przyznawana co dwa lata promuje pracę architektów przyczyniających się do realizacji programu ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 wraz z Nowym Programem Miejskim.

cel

Międzynarodowa Unia Architektów UIA, we współpracy z UN-Habitat organizuje drugi cyklu konkursu UIA 2030 Award. Nagroda jest przyznawana co dwa lata i promuje pracę architektów przyczyniających się do realizacji programu ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (the UN 2030 Agenda for Sustainable Development) wraz z Nowym Programem Miejskim (New Urban Agenda).

Pierwszy cykl nagrody zgromadził 125 projektów z 40 krajów, a ostateczne wyniki zostały ogłoszone 28 czerwca 2022 roku w Katowicach, podczas Światowego Forum Urbanistycznego (WUF11).

warunki

Konkurs przeznaczony jest dla architektek i architektów z całego świat. Zgłaszać można projekty budowlane, które wykazują się jakością projektu i które wnoszą znaczący wkład w osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).

Nagroda zostanie przyznana w dwóch etapach. Zgłoszenia z etapu 1 będą oceniane na poziomie regionalnym, odzwierciedlając każdy z pięciu regionów UIA. Są to:

 • Europa Zachodnia,
 • Europa Środkowa i Wschodnia oraz Bliski Wschód,
 • Ameryki,
 • Azja i Oceania,
 • Afryka.

Od jednego do trzech finalistów regionalnych w każdej kategorii nagród przejdzie do etapu 2. Lokalizacja projektu określi region, w którym będzie on oceniany.

Projekty budowlane będą wybierane w ramach sześciu kategorii:

 • Dobre zdrowie i samopoczucie — wyróżniony zostanie projekt, który może wykazać, że w znacznym stopniu przyczynił się do promowania zdrowego życia i dobrego samopoczucia, takiego jak zmniejszenie liczby chorób zakaźnych, zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 3.3 SDG 3,
 • Odpowiednie, bezpieczne i przystępne cenowo mieszkania — wyróżniony zostanie projekt, który znacząco przyczynił się do zapewnienia dostępnych, odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań, rewitalizacji obszarów miejskich i/lub modernizacji slumsów zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.1 SDG11,
 • Dostęp do bezpiecznego, dostępnego i zrównoważonego transportu publicznego — wyróżniony zostanie projekt, który poprzez lokalizację, projekt, gęstość zaludnienia itp. znacząco przyczynił się do zapewnienia bezpiecznego, dostępnego i zrównoważonego transportu publicznego (takiego jak rozwój zorientowany na transport i/lub planowanie sąsiedztwa), zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.2.1 SDG11,
 • Dostęp do zieleni i przestrzeni publicznych — wyróżniony zostanie projekt, który znacząco przyczynił się do zapewnienia dostępu do bezpiecznej, integracyjnej i dostępnej dla wszystkich przestrzeni zielonej i publicznej, zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.7 SDG11,
 • Adaptacja do zmian klimatu i odporność na klęski żywiołowe — wyróżniony zostanie projekt, który może wykazać, że w znacznym stopniu przyczynił się do adaptacji do zmian klimatu i/lub odporności na klęski żywiołowe, zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.b SDG11,
 • Promocja, odbudowa i zrównoważone użytkowanie ekosystemów — wyróżniony zostanie projekt, który poprzez swoją lokalizację, projekt lub budowę znacząco przyczynia się do promowania, odbudowy i/lub zrównoważonego wykorzystania ekosystemów zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw SDG15.

Zgłoszenia będą oceniane na podstawie zakresu, w jakim mogą udowodnić, że odnoszą się do zasad leżących u podstaw odpowiednich celów SDG i wszelkich odpowiednich aspektów Nowej Agendy Miejskiej. Wszystkie zgłoszenia będą również oceniane pod kątem następujących kryteriów:

 • Wydajność/wpływ budynku — wydajność i/lub wpływ użytkowanego budynku w odniesieniu do odpowiedniej kategorii i jej celów.
 • Jakość projektu — zgłoszenia powinny odzwierciedlać jakość projektu pod względem udogodnień, trwałości i odporności, uwzględniając
  metodę budowy, materiałowość, efektywność energetyczną i zamierzoną żywotność wraz z użytecznością,
  dostępność i zdolność adaptacji w odniesieniu do zamierzonej funkcji. Projekty powinny wzbogacać życie ich użytkowników
  i wnosić pozytywny wkład w kontekst, w którym się znajdują.
 • Zintegrowane i holistyczne podejście.

kalendarium

 • termin nadsyłania pytań: do 5 lutego 2024 roku,
 • termin nadsyłania zgłoszeń do 1 etapu: do 12 kwietnia 2024 roku,
 • termin nadsyłania zgłoszeń do 2 etapu: do 23 sierpnia 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników: 4-8 listopada 2024 roku, podczas Światowego Forum Urbanistycznego (WUF12) w Kairze.

nagrody

Medal zostanie wręczony zwycięzcom 2 etapu w każdej z sześciu kategorii. Przyznane zostaną również wyróżnienia dla pozostałych finalistów regionalnych.

jury

W skład jury wchodzą:

 • Peter Oborn — architekt, przewodniczący jury, współprzewodniczący nagrody UIA 2030, przedstawiciel UIA, Wielka Brytania,
 • Andrew Rudd — specjalista ds. osiedli ludzkich, Dział Rozwiązań Globalnych, przedstawiciel UN-Habitat, USA,
 • Tina Saaby — dyrektorka Duńskiego Instytutu Planowania Miejskiego, Kopenhaga,
 • Violeta Komitova — architektka miejska i członkini parlamentu Bułgarii, Sofia,
 • dr Anna Rubbo — Centrum Zrównoważonego Rozwoju Miast, Szkoła Klimatyczna, Uniwersytet Columbia, Nowy Jork,
 • Rob Adams — dyrektor ds. projektowania miejskiego, Melbourne,
 • Nadia Tromp — Ntsika Architects, Johannesburg,
 • Hoàng Thúc Hào — wiceprezes Wietnamskiego Stowarzyszenia Architektów, założyciel 1+1>2 Architects, laureat nagrody UIA Robert Matthew w 2023 r. i nagrody UIA Vassilis Sgoutas w 2017 r (juror zastępczy),
 • Ishtiaque Zahir Titas — współprzewodniczący nagrody UIA 2030, ekspert SDG (juror zastępczy),
 • Iman Gawad — ekspert SDG, członek komitetu technicznego (bez prawa głosu).

więcej informacji

Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie międzynarodowego konkursu UIA 2030 Award.

warunki

https://www.uia-architectes.org/en/

regulamin

https://www.uia-architectes.org/wp-content/uploads/2024/01/240102-UIA-2030-2nd-cycle-Award-Brief.pdf

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE