Międzynarodowy

termin składania prac

28.02.2022

Nowy Europejski Bauhaus 2022

organizator: Komisja Europejska

Nowy Europejski Bauhaus to międzynarodowa inicjatywa przewodniczącej Komisji Europejskiej — Ursuli von der Leyen, która łączy zrównoważony rozwój z estetyką, stylem i jakością życia włączając potrzeby różnych grup społecznych. Jej celem jest pokonanie globalnych wyzwań poprzez działania na poziomie lokalnym.
Nowy Europejski Bauhaus to międzynarodowa inicjatywa przewodniczącej Komisji Europejskiej — Ursuli von der Leyen, która łączy zrównoważony rozwój z estetyką, stylem i jakością życia włączając potrzeby różnych grup społecznych. Jej celem jest pokonanie globalnych wyzwań poprzez działania na poziomie lokalnym.

cel

 
W ramach inicjatywy już po raz drugi organizowany jest międzynarodowy konkurs, w którym poszukiwane są projekty odzwierciedlające wartości Nowego Europejskiego Bauhausu — zrównoważoność, estetykę i włączenie społeczne — i będące inspiracją dla całego ruchu.

warunki

 
Konkurs podzielony jest na cztery kategorie: Powrót do natury, Odzyskanie poczucia przynależności, Nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują, Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia w kategoriach cyklu życia produktu; i dwie konkurencje — A — „Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu”, do której zgłaszać można przykłady zrealizowanych projektów i B — „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” dla koncepcji i pomysłów zgłaszanych przez projektantów do 30 roku życia. W zgłoszeniu projektu należy wskazać, jak dany projekt wpisuje się w trzy główne inicjatywy Nowego Europejskiego Bauhausu i załączyć analizę innowacyjności zgłoszonej pracy. Wnioski można składać w ramach jednej kategorii i tylko w jednej konkurencji. Jedna osoba może złożyć kilka wniosków, pod warunkiem, że dotyczą one różnych przykładów lub różnych koncepcji.

ocena prac

 
Selekcję zwycięzców i zdobywców drugiego miejsca (w sumie 18 laureatów) przeprowadzi zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele służb Komisji. Konkurs podzielony jest na pięć etapów — w ramach I etapu komisja oceni poprawność złożonych wniosków (marzec 2022), w II etapie służby Komisji wybiorą zewnętrznych ekspertów do oceny wniosków (marzec-kwiecień 2022). W ramach III etapu opublikowane zostaną zgłoszenia finalistów i rozpocznie się głosowanie publiczności (kwiecień-maj 2022), w IV etapie wybrane wcześniej prace zostaną ocenione przez dziewięcioosobowe jury ekspertów, a w ostatnim, V etapie, konkurs zostanie rozstrzygnięty.

kalendarium

 
Termin składania wniosków: do 28.02.2022 r., do godziny 19.00 czasu środkowoeuropejskiego

nagrody

 
W każdej z kategorii w ramach każdej z konkurencji przyznane zostaną dwie nagrody — dla zwycięzcy i zdobywcy drugiej nagrody oraz zostaną wybraną laureaci głosowania publiczności.
 
W konkurencji „Nowy Europejski Bauhaus” laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 30 tys. euro, zdobywcy drugiego miejsca — 20 tys. euro, a zwycięzcy nagrody publiczności — 30 tys. euro. W konkurencji „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 15 tys. euro, zdobywcy drugiego miejsca — 10 tys. euro, a zwycięzcy nagrody publiczności — 15 tys. euro.
 
Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

regulamin

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/sites/default/files/guide-to-applicants/Podre%CC%A8cznik_dla_wnioskodawco%CC%81w_PL_1.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE