Wyniki konkursu na koncepcję Alei Noworybnickiej w Gliwicach między ulicami Kochanowskiego a Toruńską

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2022

organizator

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

lokalizacja

Gliwice

opis

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach rozstrzygnął konkurs na koncepcję zielonej alei rekreacyjnej — Alei Noworybnickiej znajdującej się pomiędzy ulicami Kochanowskiego i Toruńską. Inwestycja jest aktualnie w fazie przygotowań. Cała aleja ma mieć długość około półtora kilometra i umożliwi bezpieczne przemieszczanie się w tej części Gliwic piechotą, rowerem czy na rolkach, a równocześnie ma być zielonym i atrakcyjnym miejscem odpoczynku oraz rekreacji.

Konkurs na projekt Alei Noworybnickiej miał charakter otwarty i skierowany był do architektów i zespołów architektów. Zadanie polegało na zaproponowaniu rozwiązań dla odcinka od Kochanowskiego do Toruńskiej.

Zgłaszane koncepcje miały nie tylko uwzględniać przebieg ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz zagospodarowanie zieleni, ale również przedstawiać ciekawe rozwiązania dla elementów takich jak: strefa relaksu, „przystanki rekreacyjne” (stanowiska do gier typu szachy, urządzenia zabawowe dla dzieci, mini ścianka wspinaczkowa), urządzenia do ćwiczeń.

Teren miał być atrakcyjny dla mieszkańców oraz dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do konkursu zgłoszono trzy prace, wszystkie przygotowane przez architektów związanych z Gliwicami.

Projekty oceniała komisja w składzie:

 • Mariusz Śpiewok – przewodniczący
 • Tadeusz Mazur – z-ca przewodniczącego,
 • Grzegorz Śliczniuk,
 • Iwona Kokowicz
 • Zbigniew Karpiński,
 • Tomasz Dudziński,
 • Andrzej Cybulski,
 • Grazyna Klose,
 • Ewa Pokorska-Ożóg,
 • Iwona Pylypenko-Wilk,
 • Ewa Staszków,
 • Joanna Michoń.

Swoją opinię na temat prac konkursowych wyrazili także: Rada Dzielnicy Trynek, Stowarzyszenie Gliwicka Rada Rowerowa, radny Rady Miasta Gliwice Łukasz Chmielewski.

Komisja zadecydowała, że żadna z koncepcji nie będzie realizowana w całości, ale każda zawiera elementy, które powinny zostać wykorzystane przy projektowaniu alei.

Jak czytamy na stronie organizatorów — komisja konkursowa uznała, że żadna z prac nie spełnia w stu procentach wymogów, jednak każda z trzech propozycji zawiera elementy warte do wykorzystania przy tworzeniu ostatecznego projektu nowej ogólnodostępnej przestrzeni.

Najwięcej punktów (79,5), a tym samym I Nagrodę w wysokości 8 500 zł otrzymała praca „Aleja wielu ogrodów” autorstwa pracownia Rafał Drobczyk Architektura Potrzeb.

II Nagrodę wynoszącą 8 000 zł przyznano pracy „Nowo_Rybnicka” autorstwa zespołu z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w składzie: dr Tomasz Bradecki, Aleksandra Kupisińska, Magdalena Pająk i Hanna Szczerbik.

III Nagrodę w wysokości 6 000 zł otrzymało Moogaa Studio za projekt „Aleja do zgody”.

Wszystkie trzy prace konkursowe miały elementy wspólne — w tym między innymi chęć zachowania w jak największym stopniu istniejącej zieleni i pojawienie się nowych nasadzeń, zapewnienie stref relaksu i zabawy oraz pomysły na skomunikowanie alei z istniejącą infrastrukturą.

I Nagroda

Rafał Drobczyk Architektura Potrzeb

II Nagroda

dr Tomasz Bradecki, Aleksandra Kupisińska, Magdalena Pająk, Hanna Szczerbik

III Nagroda

Moogaa Studio

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE