Design Wood Challenge

rozstrzygnięcie konkursu

grudzień 2022

organizator

Burkietowicz Design Lab

lokalizacja

Polska

opis

22 grudnia br. poznaliśmy wyniki konkursu Design Wood Challenge organizowanego przez Grupę Burkietowicz. To pierwsza edycja konkursu, która przebiegała pod hasłem „Powrót do korzeni”.

Celem konkursu było stworzenie projektu koncepcyjnego małego aktywatora społecznego, który umożliwi seniorom aktywizację i ponowną integrację z najbliższą społecznością. Prace konkursowe były oceniane przez kryteria merytoryczne takie jak:

  1. Walory architektoniczne,
  2. funkcjonalność i nowatorstwo projektu,
  3. proekologiczne rozwiązania,
  4. możliwości realizacyjne koncepcji przedstawionej w Konkursie.

Na konkurs nadesłane zostały 171 zgłoszeń z czego ostatecznie wpłynęły 63 prace konkursowe, które zostały przekazane do oceny. Projekt miał być nawiązaniem do tradycji poprzez wykonanie go w technologii drewnianej. 

W składzie sądu konkursowego obok trzech przedstawicieli Grupy Burkietowicza znaleźli się Magdalena Pios (OW SARP), Anna Tofiluk (OW SARP), Piotr Gajdka (OSSA Polska).

I Nagroda

Hubert Natorff, Nina Tomczak (Politechnika Warszawska)

II Nagroda

Alicja Anioł, Jakub Polański, Błażej Błażejewski (Politechnika Wrocławska)

III Nagroda

Kacper Żak, Patryk Tatara (Politechnika Krakowska)

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE