Konkurs architektoniczny na Centrum Kultury i Tradycji zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach

rozstrzygnięcie konkursu

październik 2022

organizator

SARP Zielona Góra

lokalizacja

Żary

opis

21 października 2022 roku ogłoszono wyniki jednoetapowego konkursu na koncepcję adaptacji ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach oraz koncepcji zagospodarowania terenów w obszarze wskazanym jako zakres opracowania konkursowego.

Prace konkursowe w sposób jednoznaczny miały wskazywać na zaproponowane przez uczestnika konkursu rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, programowe i inne istotne dla idei przedstawionej koncepcji. Pod względem graficznym pracę konkursową miała cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej.

Projekty konkursowe oceniane były według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

 • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
 • sprawność funkcjonalno-użytkowa kompleksu zamkowego,
 • sprawność funkcjonalno-użytkowa i dostępność zagospodarowania,
 • zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu rozwiązań związanych efektywnością energetyczną i neutralnością klimatyczną,
 • sposób realizacji w koncepcji zaleceń konserwatorskich,
 • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji,
 • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

W skład Sądu Konkursowego weszli:

 • Mariusz Ścisło – sędzia przewodniczący, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawa,
 • Leon Szapowałow – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,,
 • Paweł Gołębiowski – sędzia konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,
 • Paweł Kochański – sędzia konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,
 • dr hab. Andrzej Legendziewicz – ekspert w dziedzinie konserwacji zabytków,
 • Marek Iwlew – sędzia konkursowy ze strony zamawiającego, naczelnik wydziału,
 • Ireneusz Brzeziński – sędzia konkursowy ze strony zamawiającego, naczelnik wydziału,
 • Rafał Fularski – sędzia Konkursowy ze strony zamawiającego, naczelnik wydziału.

I nagrodę otrzymała pracownia 3MK,  Projekt, Marcin Kwietowicz i Pracownia Projektowa Zuzanna Bujacz-Jaworska

II nagrodę otrzymała pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci

III nagrodę otrzymałą pracownia Prolog.

Wyróżnienia otrzymały Joanna Niećko oraz NM Architekci.

I Nagroda

3MK Projekt, Marcin Kwietowicz i Pracownia Projektowa Zuzanna Bujacz-Jaworska

III Nagroda

Prolog

II Nagroda

Heinle, Wischer und Partner Architekci

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE