Wyniki ogólnopolskiego konkursu na najlepsze magisterskie prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2023

organizator

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Unibep, Danwood

lokalizacja

Ogólnopolski

opis

24 listopada br. podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu na najlepszą magisterską pracę dyplomową wykonaną na kierunku Architektura (Architektura i Urbanistyka) i obronioną w latach 2022-2023 — „Drewno w Architekturze”.

Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy pokonkursowej, którą można oglądać w hali Wydziału Architektury PB do końca listopada.

Ideę konkursu „Drewno w Architekturze” jest upowszechnianie wiedzy na temat wartości i wyjątkowości drewnianej architektury. Kryteria oceny jury obejmują zarówno wartość rozwiązań architektonicznych, w których ukazano wszechstronne walory drewna, jak i jakość relacji pomiędzy tworzywem a kształtowaną formą.

W konkursie nagradzani są zarówno autorzy prac dyplomowych, jak i ich promotorzy.

Konkurs jest efektem współpracy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z przedsiębiorstwami Unihouse SA i Danwood SA.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę 53 prac dyplomowych z wydziałów architektury z całej Polski. Oceniało je jury w składzie:

  • dr hab. Tatiana Misijuk, prof. PB, dziekana Wydziału Architektury PB — przewodnicząca jury,
  • arch. Waldemar Jasiewicz — Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP, sędzia refernet,
  • arch. Tomasz Duryński — Danwood SA,
  • arch. Tomasz Perkowski — Unihouse oddział Unibep SA,
  • arch. Wojciech Popławski — OP Architekten,
  • arch. Marcin Marczak — Przewodniczący Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

W grupie prac nominowanych do nagrody znalazło się 10 dyplomów, spośród nich jury wyłoniono pięć najlepszych, którym przyznano trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia.

I Nagrodę otrzymał Hubert Przybyszewski za pracę „Porządkujące działania architektoniczne w chaotycznej zabudowie obrzeży miast. Projekt zespołu budynków mieszkalnych na Zawadach w Warszawie wykonaną na Politechnice Warszawskiej. Jego promotorami byli: dr Grzegorz Rytel i Maciej Miłobędzki.

II Nagrodę przyznano Karolinie Kozłowskiej z Politechniki Poznańskiej, a III NagrodęPatrycji Mróz z Politechniki Białostockiej.

Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymali: Damian Antoni Kasperowicz (Politechnika Warszawska) i Szymon Kołcz (Politechnika Krakowska).

I Nagroda

Hubert Przybyszewski, promotorzy: dr Grzegorz Rytel, Maciej Miłobędzki

II Nagroda

Karolina Kozłowska, promotor: prof. Piotr Marciniak

III Nagroda

Patrycja Mróz, promotor: dr Robert Misiuk

Wyróżnienie (ex aequo)

Damian Antoni Kasperowicz, promotorzy: dr Jerzy Grochulski, prof. PW, Karol Żurawski

Wyróżnienie (ex aequo)

Szymon Kołcz, promotorka: dr hab. Jolanta Sroczyńska

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE