Wyniki konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej archeologicznej oraz wystawy stałej etnograficznej

rozstrzygnięcie konkursu

grudzień 2023

organizator

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

lokalizacja

Bytom

opis

5 grudnia br. ogłoszono wyniki konkursu na projekt dwóch wystaw stałych: archeologicznej i etnograficznej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Organizatorzy konkursu poszukiwali projektów stałej wystawy archeologicznej, która będzie realizować podstawowe cele przygotowywanej ekspozycji, takie jak zapoznanie odbiorców z dziedzictwem archeologicznym Górnego Śląska oraz pokazanie, czym zajmują się archeolodzy i jakie znaczenie ma ich działalność nie tylko dla nauki, ale także dla społeczeństwa.

Do konkursu na projekt stałej wystawy archeologicznej zgłoszono siedem prac. Oceniało je jury w składzie:

 • Iwona Mohl – przewodnicząca,
 • Anna Wandzik – sekretarza,
 • Michał Kołodziejczyk,
 • Anna Rak,
 • Beata Badura,
 • Dorota Podyma,
 • Ewelina Imiołczyk,
 • Jarosław Święcicki.

Jury postanowiło przyznać I Nagrodę koncepcji autorstwa pracowni ART FM. II Nagrodę otrzymała pracownia Koza Nostra Studio.

Do konkursu na projekt stałej wystawy etnograficznej zgłoszono cztery prace.  Celem konkursu było wybranie projektu prezentującego zwyczaje doroczne zgodnie z porami roku (wiosna, lato, jesień, zima), w które należało wpleść zajęcia gospodarcze i zawodowe oraz cykle życia ludzkiego (narodziny, dzieciństwo, ślub, starość, śmierć). Założeniem było, aby wystawę można było zwiedzać w całości lub według jednej z trzech ścieżek tematycznych: obrzędowość doroczna, cykle życia ludzkiego i obrzędowość rodzinna oraz praca i czas wolny.

Zgłoszone projekty oceniało jury w składzie: 

 • Iwona Mohl – przewodnicząca,
 • Anna Wandzik – sekretarza,
 • Michał Kołodziejczyk,
 • Anna Rak,
 • Anna Grabińska Szczęśniak,
 • Anna Jurczyk,
 • Daria Misiak.

I Nagrodę otrzymała pracownia Koza Nostra Studio, a II Nagrodę — Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch.

I Nagroda, wystawa stała archeologiczna

ART FM

II Nagroda, wystawa stała archeologiczna

Koza Nostra Studio

I Nagroda, wystawa stała etnograficzna

Koza Nostra Studio

II Nagroda, wystawa stała etnograficzna

Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE