Konkurs na opracowanie koncepcji ogrodu społecznego przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

rozstrzygnięcie konkursu

maj 2021

organizator

Miasto Bydgoszcz

lokalizacja

Bydgoszcz

opis

11 maja 2021 roku ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji ogrodu społecznego przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Konkurs miał charakter otwarty, jednoetapowy. Zadaniem uczestników było opracowanie koncepcji ogrodu społecznego, zlokalizowanego przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5 w Bydgoszczy.

Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszej koncepcji pod względem użytkowym i kompozycyjnym, jak również wzmocnienie lokalnych aktywności na rzecz wspólnoty. Był odpowiedzią na potrzeby mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy. Ogród społeczny ma być przestrzenią realizacji inicjatyw pozarządowych, a także miejscem spotkań.

Po ocenie 12 prac konkursowych jury zdecydowało, że koncepcję, która najlepiej spełniała warunki regulaminu, zaproponowała Wiktoria Opoń.

Sąd konkursowy obradował w składzie: Dorota Glaza – Koordynator Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu; Bogna Rybacka – Kierownik Referatu Zieleni i Ochrony Przyrody, Wydział Gospodarki Komunalnej; Paweł Zalewski – Kontroler Techniczny, Wydział Organizacyjno-Administracyjny; Jarosław Mikietyński – Pracownik Ogrodu Botanicznego UKW; Halina Owsiannikow – Stowarzyszenie Feliks; Agnieszka Ćwiklińska – Podinspektor, Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu; Justyna Musiał – Miejska Pracownia Urbanistyczna.

Nagroda Główna

Wiktoria Opoń

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE