Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej remontu, przebudowy i rozbudowy Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

rozstrzygnięcie konkursu

grudzień 2023

organizator

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

lokalizacja

Lublin

opis

Rozstrzygnięto realizacyjny konkurs na remont, przebudowę i rozbudowę zabytkowego budynku teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Na konkurs wpłynęły trzy projekty.

Sąd konkursowy pod przewodnictwem Elżbiety Przesmyckiej w składzie: Andrzej Tokajuk (referent), Marek Mikos, Piotr Walkowiak, Redbad Klynstra-Komarnicki, Piotr Czyżewski, Artur Patyra podjął jednogłośną decyzję — I Nagrodę przyznał propozycji pracowni AMC – Andrzej M. Chołdzyński, II Nagrodę otrzymał zespół JSK Architekci, a III — WXCA.

Prace projektowe mają być zakończone do końca 2024 roku, a roboty budowlane planowane są na lata 2025-2027.

I Nagroda

AMC – Andrzej M. Chołdzyński

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE