Konkurs na koncepcję architektoniczno-scenograficzną wystawy stałej Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze

rozstrzygnięcie konkursu

grudzień 2022

organizator

Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze

lokalizacja

Winna Góra

opis

Pałac gen. Henryka Dąbrowskiego w Winnej Górze, jak czytamy w regulaminie konkursu, to budowane dziś od podstaw nowoczesne centrum interpretacji historii oraz upowszechniania dziedzictwa poświęcone postaci generała Dąbrowskiego, prekursorkom i prekursorom pracy organicznej w Wielkopolsce, a także losom obecnego pałacu.
 
Instytucja, jak podkreślają organizatorzy konkursu, ma być otwarta na różne rozumienie dziejów, znaczenie faktów, a przy tym unikać w narracji sentymentalizmu i „pomnikowości” opowieści o głównych bohaterach. W realizacji tych założeń pomóc ma wystawa stała — koncepcja scenariuszowa i scenograficzna wyłoniona w drodze dwuetapowego, zamkniętego konkursu.
 
Wystawa stała, zgodnie z założeniami organizatorów konkursu, powinna być niemuzealna, jej treść i forma winny mieć charakter włączający i pobudzający do myślenia. W propozycji aranżacji ekspozycji należało połączyć elementy nowych technologii cyfrowych z analogowymi, a sama treść wystawy powinna być podana w sposób przystępny.
 
Do udziału w konkursie zaproszono pięć pracowni: eM4. Pracownia Architektury. Brataniec, Maciej Siuda Pracownia, Marcin Kwietowicz, NarchitekTURA Bartosz Haduch i Karol Żurawski. Pracownia projektowa.
 
Sąd konkursowy pod przewodnictwem Oskara Grąbczewskiego (IARP Oddział Katowice) w składzie: Mikołaj Stępień (IARP, SARP Oddział Poznań, sędzia referent), Natalia Paszkowska (architektka), Violetta Julkowska (prof. UAM, konsultantka historyczna), Wojciech Luchowski (kurator, producent wystawy) we współpracy z konsultantami (bez prawa głosu): Andżeliką Jabłońską (Centrum Otwarte) i Jakubem Głazem (Centrum Otwarte) oraz sekretarzą konkursu Magdaleną Wypusz (SARP Oddział Poznań) wybrał do drugiego etapu trzy zespoły, spośród których wyłonił laureatów pierwszej i drugiej nagrody.
 
I miejsce sąd konkursowy przyznał propozycji Marcina Kwietowicza, a II — pracy konkursowej przygotowanej przez pracownię Macieja Siudy. Trzecim biurem zakwalifikowanym do drugiego etapu konkursu była eM4. Pracownia Architektury. Brataniec.

I Nagroda

Marcin Kwietowicz

II Nagroda

Maciej Siuda Pracownia

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE