Wyniki konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza, edycja 2022

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2022

organizator

Województwo małopolskie

lokalizacja

Małopolska

opis

Rozstrzygnięto tegoroczną, 11. edycję konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski, organizowanego przez województwo małopolskie działające we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków.
 
Spośród 34 nadesłanych zgłoszeń sąd konkursowy w składzie:

Stanisław Bisztyga – Radny Województwa Małopolskiego,
Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
prof. Jan Tadeusz Duda – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,
dr hab. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK – Prodziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
dr Bartosz Haduch – projektant, laureat konkursu w 2020 roku,
Marek Kaszyński – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków, Przewodniczący sądu,
Ewa P. Porębska – redaktorka naczelna miesięcznika „Architektura-murator”,
Małgorzata Tomczak – redaktorka naczelna miesięcznika „Architektura & Biznes”,
dr Piotr Turkiewicz – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

przyznał nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach.
 
W kategorii Architektura użyteczności publicznej I Nagrodę przyznano pracowni Biuro Projektów Lewicki Łatak za Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, a II Nagrodę — Alkowi Janickiemu i Mariuszowi Twardowskiemu za przebudowę kinoteatru Wrzos na siedzibę Teatru KTO.
 
W kategorii Architektura mieszkaniowa II Nagrodę przyznano Jakubowi Turbasie i Wojciechowi Zagórskiemu za Kamienicę pod Złotymi Nożycami w Krakowie, a wyróżnienie — pracowni +ARCHITEKTURA Maciej Kubicki za projekt Trzy Owce w Białce Tatrzańskiej.
 
W kategorii Przestrzeń publiczna przyznano I Nagrodę pracowni Biuro Projektów Lewicki Łatak za Kładkę pieszo-rowerową z zapory na Wzgórze Zamkowe w Dobczycach. Dwa wyróżnienia otrzymały biura 55ARCHITEKCI za Leśne molo i ścieżkę przyrodniczą na Miejskiej Górze w Starym Sączu i Pracownia Projektowa „Land Arch” M. Tujko za Ogród chwastowy w Krakowie.

Na portalu A&B do 16 stycznia 2023 roku trwa towarzyszące konkursowi głosowanie na Nagrodę Publiczności. Swoich faworytów możecie wskazać tutaj.

I Nagroda w kategorii Architektura użyteczności publicznej

Biuro Projektów Lewicki Łatak

II Nagroda w kategorii Architektura użyteczności publicznej

Alek Janicki, Mariusz Twardowski

II Nagroda w kategorii Architektura mieszkaniowa

Jakub Turbasa, Wojciech Zagórski

Wyróżnienie w kategorii Architektura mieszkaniowa

+ARCHITEKTURA Maciej Kubicki

I Nagroda w kategorii Przestrzeń publiczna

Biuro Projektów Lewicki Łatak

Wyróżnienie w kategorii Przestrzeń publiczna

Pracownia Projektowa „Land Arch” M. Tujko

Wyróżnienie w kategorii Przestrzeń publiczna

55ARCHITEKCI

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE