Wyniki konkursu na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni – Pirs Przyszłości

rozstrzygnięcie konkursu

grudzień 2021

organizator

Gmina Miasta Gdyni

lokalizacja

Gdynia

opis

10 grudnia br. poznaliśmy wyniki konkursu studialno-ideowego na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni – Pirs Przyszłości, organizowanego przez Gminę Miasta Gdynia pod patronatem Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Przedmiotem konkursu było opracowanie projektu zabudowy i zagospodarowania stanowiącego autorską propozycję wizji najważniejszej osi kompozycyjnej Gdyni – Skweru Kościuszki, Alei Jana Pawła II oraz Mola Południowego.

Zgłoszone projekty powinny stanowić na poziomie studialno-ideowym propozycję przekształcenia obszaru objętego konkursem, określać relacje z otoczeniem, mając szczególnie na uwadze wartości historyczne, rozwiązania kompozycyjne i funkcjonalne, relacje krajobrazowe i zasady kształtowania wartościowych przestrzeni publicznych.

Konkurs studialno-ideowy był prowadzony w formule otwartej, jednoetapowej i nieograniczonej terytorialnie.

Jak czytamy w regulaminie, głównym celem konkursu było uzyskanie inspirujących rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych adekwatnych do oczekiwań, odzwierciedlających ambicje i tradycję
Gdyni jako miasta nowoczesnego, którego mieszkańcy i włodarze z nadzieją i ciekawością spoglądają w przyszłość.

Do konkursu zgłosiło się 16 zespołów, a ich projekty oceniało jury w składzie:

  • prof. Ewa Kuryłowicz – przewodnicząca konkursu,
  • Izabela Burda – adiunkt w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej,
  • Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydentka Gdyni ds. gospodarki,
  • Iwona Markešić – dyrektorka Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni,
  • Filip Springer – reporter i fotograf, autor książek poświęconych przestrzeni i architekturze,
  • Renata Stelmach – główna architekt miasta
  • Igor Strzok – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
  • Paulina Szewczyk – Biuro Planowania Przestrzennego.

Funkcję sekretarza konkursu Roman Ruczyński.

Jury przyznało trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia równorzędne. Zwyciężyła wizja molo Południowego z nadziemną promenadą i tarasem widokowym autorstwa pracowni SMOL Architekt z Warszawy.

Uzyskane rozwiązania konkursowe mają posłużyć określeniu kierunków przemian, które pozwolą wykorzystać potencjał tej przestrzeni.

Nagrodzone i wyróżnione prace stanowić będą inspiracje dla władz miasta do ustalenia zagospodarowania i przyszłych przekształceń obszaru objętego konkursem.

I Nagroda

SMOL Architekt

II Nagroda

Jarosław Bąkowski, Aleksander Bielawski, Natalia Gruchała, Maja Karoń, Michał Lubas, Dominik Sędzicki (Primal - Arch)

III Nagroda

Bazyli Domsta, Kacper Ludwiczak, Beata Wróblewska

Wyróżnienie (ex aequo)

Roark Studio, Designbotic

Wyróżnienie (ex aequo)

Jakub Lipski (AREA Architecture and Real Estate Advisory)

Wyróżnienie (ex aequo)

Marek Bystroń

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE