„Parki kieszonkowe dla Hajnówki” – wyniki konkursu studenckiego

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2023

organizator

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Burmistrz Miasta Hajnówkaa

lokalizacja

Hajnówka

opis

Prezentujemy wyniki konkursu studenckiego pod tytułem „Parki kieszonkowe dla Hajnówki”, który był skierowany do studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Konkurs jest kolejnym z projektów, w ramach których studenci angażują się poza tradycyjne ramy edukacji. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej regularnie organizuje konkursy we współpracy z inwestorami i instytucjami z Podlasia, o których informujemy na naszym portalu w artykule Konkurs Art Time – na zagospodarowanie otoczenia Hajnówki Centralnej.

Celem konkursu było opracowanie rozwiązań dla parków kieszonkowych na terenie Hajnówki. Opracowania miały zawierać elementy małej architektury, oświetlenia, nawierzchni utwardzonych oraz projekt zieleni dla wybranych fragmentów opracowania wraz z doborem gatunków roślin.

Do konkursu dopuszczeni byli studenci piątego semestru na kierunku architektura Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Merytorycznym opiekunem konkursu była profesora Halina Łapińska.

 

 

I Nagroda

Magdalena Budziszewska i Zuzanna Dąbkowska

II Nagroda

Szymon Trzciński, Wiktoria Twardowska i Damian Świerzbiński

III Nagroda

Małgorzata Rzepniewska, Patrycja Czech i Sara Pawłowska

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE