Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A

rozstrzygnięcie konkursu

kwiecień 2020

organizator

Gas Storage Poland sp. z o.o.; Zarząd Główny SARP

lokalizacja

Warszawa

opis

Dnia 10.04.2020 r. o godzinie 12.00 Sekretarz Sądu Konkursowego Rafał Mroczkowski z upoważnienia Sądu Konkursowego przeprowadził transmisję internetową na oficjalnym profilu Facebook Stowarzyszenia Architektów Polskich z otwarcia kopert z karatami identyfikacyjnymi wszystkich Uczestników konkursu i oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu.

Zatwierdzoną w dniu 09.04.2020r. przez Kierownika Zamawiającego decyzją obecnych na posiedzeniach członków Sądu Konkursowego, po dokładnej analizie 10 złożonych do Konkursu prac konkursowych w kontekście wymagań Zamawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, Sąd konkursowy postanowił o przyznaniu: I, II i III Nagrody pieniężnej, Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla dwu Uczestników konkursu oraz dwu Wyróżnień pieniężnych.

nagrody

I Nagrodę w wysokości 50 000 zł brutto oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymał Piotr Bujnowski. II Nagrodę w wysokości 30 000 zł brutto oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymała pracownia JSK Architekci. III Nagrodę w wysokości 20 000 zł brutto otrzymała pracownia CDF Architekci. Jury przyznało także dwa wyróżnienia po 10 000 zł brutto. Otrzymały je pracownie AMC - Andrzej M. Chołdzyński oraz JEMS Architekci.

sąd konkursowy

Przewodniczący: arch. Jerzy Grochulski, przedstawiciel SARP Warszawa; Sędzia referent: arch. Janusz Janik, przedstawiciel SARP Kielce; Członkowie: arch. Wojciech Kotecki, przedstawiciel SARP Warszawa; arch. Roman Dziedziejko, przedstawiciel SARP Warszawa; Marian Ceklarz, przedstawiciel GSP; Piotr Wojtasik, przedstawiciel GSP; Janusz Markiewicz, przedstawiciel GSP; Adam Lesiński, przedstawiciel PSG; Witold Rogucki, przedstawiciel PSG; Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełnili: arch. kraj. Rafał Mroczkowski - przedstawiciel SARP Warszawa; Mariusz Kiełbasiński – przedstawiciel GSP.

I Nagroda

Piotr Bujnowski – Architekt

II Nagroda

JSK Architekci Sp. z o.o.

III Nagroda

CDF Architekci Sp. z o.o. Sp. k

Wyróżnienie

AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.

Wyróżnienie

JEMS Architekci Sp. z o.o.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE