Wyniki konkursu architektonicznego na koncepcje nowego budynku dydaktyczno- administracyjnego D1 Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu

rozstrzygnięcie konkursu

styczeń 2022

organizator

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, SARP Wrocław

lokalizacja

Wrocław

opis

21 stycznia br. poznaliśmy wyniki dwuetapowego, realizacyjnego konkursu architektonicznego na koncepcję nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Konkurs organizowała Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu we współpracy z SARP Wrocław.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 ASP we Wrocławiu przy ul. Romualda Traugutta wraz z zagospodarowaniem terenu.

Pierwszy etap konkursy obejmował zakres studialny, którego celem było określenie kierunków rozwoju wschodniej pierzei kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta i potencjału możliwej do zrealizowania w przyszłości zabudowy. Etap drugi, realizacyjny, obejmował koncepcję budynku dydaktyczno-administracyjnego D1. Uwzględnia on ustalenia wzajemnych relacji przestrzennych, przedstawionych w ramach opracowań studialnych pierwszego etapu.

Spośród nadesłanych projektów do drugiego etapu Sąd Konkursowy zakwalifikował pięć.

Projekty były oceniane pod względem: atrakcyjności proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania, sprawności funkcjonalno-użytkowej nowego budynku, jakości zaproponowanych pomieszczeń w kontekście ich funkcjonalności, zastosowania rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku, realności i optymalizacji ekonomicznej przyjętych rozwiązań oraz uwzględnienia kosztów użytkowania i utrzymania.

Zgłoszone koncepcje oceniał Sąd Konkursowy w składzie:

  • arch. Maciej Miłobędzki, sędzia konkursowy SARP Warszawa – przewodniczący
  • arch. Michał Goncerzewicz, sędzia konkursowy SARP Wrocław – sędzia referent
    pozostali członkowie:
  • arch. Marcin Major, sędzia konkursowy SARP Wrocław
  • prof. Wojciech Pukocz, rektor ASP we Wrocławiu
  • arch. Piotr Fokczyński, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocław
  • Wojciech Orzechowski, kanclerz ASP we Wrocławiu
  • arch. Daria Kieżun, ASP we Wrocławiu
  • arch. Stanisław Lose, ASP we Wrocławiu.

Po dokonaniu dwóch tajnych głosowań decyzją Sądu wybrano trzy nagrodzone prac oraz dwa wyróżnienia równorzędne.

I nagrodę w wysokości 40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymała pracownia Projekt Praga z Warszawy.

II nagrodę w wysokości 30 000 zł brutto otrzymał zespół Lahdelma & Mahlamäki +KXM.

III nagroda wynosząca 20 000 zł brutto powędrowała do WXCA.

Sąd Konkursowy zdecydował także o przyznaniu wyróżnień równorzędnych (w wysokości 15 000 zł brutto każde) pozostałym dwóm projektom zakwalifikowanym do drugiego etapu. Otrzymały je prace autorstwa: nsMoonStudio i zespołu w składzie: Marta DąbrowskaDagmara Żarnowiec.

I Nagroda

Projekt Praga

II Nagroda

Lahdelma & Mahlamäki + KXM

III Nagroda

WXCA

Wyróżnienie (ex aequo)

nsMoonStudio

Wyróżnienie (ex aequo)

Marta Dąbrowska, Dagmara Żarnowiec

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE