Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej części Centrum Mysłowic

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2021

organizator

SARP Katowice

lokalizacja

Mysłowice

opis

15 listopada 2021 ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej części Centrum Mysłowic, który organizowało SARP Katowice. Sąd konkursowy podjął decyzję o nieprzyznawaniu pierwszej nagrody.

Konkurs był prowadzony w procedurze konkursu ograniczonego, dwuetapowego.

Celem konkursu było:

• uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalno-użytkowym i architektonicznym
koncepcji dla fragmentu centrum miasta Mysłowic oznaczonego wg załącznika graficznego nr 9 w
znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym (obszar „A”) będącego przedmiotem realizacji
polityki przestrzennej miasta na przestrzeni 20-30 lat,
• uzyskanie najlepszego projektu Masterplanu terenu na północ od ul. Kaczej (obszar „B”)
określającego możliwości i zasady inwestycyjne dla tego obszaru będące podstawą do realizacji
szczegółowej wielobranżowej koncepcji przestrzennej;
• zagospodarowania północnej pierzei Rynku w miejscu obecnej konstrukcji w ujęciu tymczasowym-realizacyjnym oraz perspektywicznym docelowym-koncepcyjnym (obszar „C”).

Prace konkursowe ocenił sąd w składzie:

 • mgr inż. arch. Jacek Krych, architekt IARP, architekt krajobrazu SARP – Przewodniczący Sądu
 • mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski, architekt IARP – Zastępca Przewodniczącego Sądu
 • dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, architekt IARP, SARP – Sędzia Referent
 • mgr inż. arch. Bogusław Bogacz, architekt IARP, urbanista SARP, TUP
 • mgr inż. arch. Ewa Szymańska-Sułkowska, architekt IARP, urbanista SARP
 • mgr Łukasz Konarzewski - Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
 • dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, architekt IARP, Profesor Politechniki Krakowskiej
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, Profesor Politechniki Krakowskiej
 • mgr Marta Jabłczyńska - Sekretarz Miasta Mysłowice
 • mgr Małgorzata Książek-Grelewicz - Dyrektor MZGK Mysłowice
 • mgr inż. arch. Judyta Rduch, architekt IARP, Zastępca Dyrektora MZGK Mysłowice

Sąd zdecydował przyznać tylko drugą nagrodę oraz trzy równorzędne wyróżnienia.

II Nagroda

Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Martyna Kędrzyńska, Marianna Waśniewska, Joanna Bokuniewicz, Emma Zawadzka, Urszula Michalska, Zuzanna Trzcińska, Karolina Hajkowicz.

I Wyróżnienie równorzędne

Paweł Skóra, Marta Hirsz, Dorota Skóra

II Wyróżnienie równorzędne

Grzegorz Pronobis, Sylwia Widzisz-Pronobis, Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska, Karolina Stachura, Anna Kurianowicz, Jan Nagiel.

III Wyróżnienie równorzędne

Agata Gorczowska, Joanna Błyszczak, Jakub Dębski, Michał Kopczyński, Michał Chrapek

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE