Wyniki konkursu Dom w krajobrazie na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego

rozstrzygnięcie konkursu

grudzień 2021

organizator

Samorząd Województwa Mazowieckiego, Oddział Warszawski SARP

lokalizacja

Warszawa

opis

6 grudnia br. w siedzibie SARP-u Odział Warszawa, ogłoszono wyniki dwuetapowego konkursu na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego pod nazwą Dom w krajobrazie, edycja I – Kurpie Białe i Zielone oraz obszar nadwiślański Mazowsza Zachodniego.

Celem konkursu było uzyskanie wzorcowych projektów domów jednorodzinnych o cechach i rozwiązaniach współczesnych, a jednocześnie dopasowanych do tradycyjnego krajobrazu kulturowego części województwa mazowieckiego — rejonu Kurpiów oraz terenów wzdłuż Wisły od Warszawy do Płocka.

Konkurs miał charakter studialny, otwarty i ogólnopolski i był prowadzony w dwóch etapach.

Przedmiotem konkursu było opracowanie projektu koncepcyjnego domu jednorodzinnego wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem przykładowej działki. Projekt miał być neutralny klimatycznie i nawiązywać do najlepszych tradycji budowania w harmonii ze środowiskiem naturalnym i krajobrazem, wykorzystując dostępne, lokalne materiały i technologie.

Koncepcje nadesłane na konkurs miały mieć charakter wstępny, szkicowy, i mogły być rysunkami odręcznymi.

Złożone na konkurs prace oceniał sąd konkursowy w składzie:

  • Bolesław Stelmach – przewodniczący, sędzia konkursowy SARP Warszawa
  • Piotr Jurkiewicz – sędzia konkursowy SARP Warszawa, sędzia referent
  • Aleksandra Zubelewicz-Lada – sędzia konkursowa SARP Warszawa, asystentka sędziego referenta
  • Michał Sikorski – sędzia konkursowy SARP Warszawa
  • Małgorzata Przytuła – Główna Specjalistka w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Dominika Piluk – Inspektorka w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Funkcję sekretarza konkursu pełnił
arch. kraj. Rafał Mroczkowski – sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski.

Spośród nadesłanych 30 projektów, sąd konkursowy nagrodził 10, przyznając im wyróżnienia ex aequo.

Wszystkie nagrodzone projekty zostaną umieszczone w katalogu wzorcowych rozwiązań neutralnego klimatycznie domu jednorodzinnego dla regionu Kurpie Białe i Zielone oraz obszaru nadwiślańskiego Mazowsza Zachodniego. Katalog będzie skierowany do przyszłych inwestorów w celu zakupienia od autorów prac pełnej dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację inwestycji.

Wyróżnienie (ex aequo)

Wojciech Młynarczyk

Wyróżnienie (ex aequo)

Adam Kozłowski, Karol Tomaszewski

Wyróżnienie (ex aequo)

Edyta Kaszuba, Anna Zawadzka-Sobieraj, mech.build

Wyróżnienie (ex aequo)

Marcin Kwietowicz

Wyróżnienie (ex aequo)

DUOARCHITEKCI – Lech Borysewicz

Wyróżnienie (ex aequo)

JASTAA

Wyróżnienie (ex aequo)

Milena Trzcińska, Łukasz Stępnik

Wyróżnienie (ex aequo)

Tomasz Czerkawski

Wyróżnienie (ex aequo)

Maciej Bojarczuk

Wyróżnienie (ex aequo)

Mateusz Szydłowski

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE