Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji Hali Sportowej w Miechowie

rozstrzygnięcie konkursu

październik 2022

organizator

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, SARP Oddział Kraków

lokalizacja

Miechów

opis
21 października br. rozstrzygnięto architektoniczno-urbanistyczny, jednoetapowy i realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji Hali Sportowej w Miechowie.
 
Zadaniem, przed którym stanęli uczestnicy, było zaproponowanie obiektu o funkcji sportowej, który wpisze się w charakter i tkankę Miechowa. Budynek zgodnie z założeniami organizatorów konkursu — Urząd Gminy i Miasta w Miechowie i SARP Oddział Kraków — pełnić ma różne funkcje, w zależności od pory dnia — być przestrzenią do zajęć wychowania fizycznego dla pobliskiej szkoły (obiekt powstanie w północno-wschodniej części miasta, obok budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza), popołudniowych aktywności komercyjnych oraz organizowania rozmaitych wydarzeń.
 
Na konkurs wpłynęło 40 prac. Sąd konkursowy pod przewodnictwem Piotra Lewickiego (SARP Oddział Kraków) w składzie: Marcin Brataniec (SARP Oddział Kraków), Marcin Charciarek, Piotr Chuchacz (Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP), Andrzej Banaśkiewicz (Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie), Iwona Dróżdż (Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska w Miechowie), Małgorzata Galińska (Podinspektorka Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska w Miechowie), Anna Gawin (Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie), Mateusz Sobecki (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie) i sekretarz konkursu Marcin Buczek-Palczyński (SARP Oddział Kraków) przyznał trzy nagrody i cztery równorzędne wyróżnienia honorowe.
 
I Nagrodę przyznano zespołowi biur Krzysztof Makowski Architekt i Łukasz Mużacz Architekt, II Nagrodę pracowni ARE Stiasny/Wacławek, a III — James&Mau Arquitectura.
 
Wyróżnienia honorowe otrzymali: Piotr Płaskowicki Architekt, inicjatywa projektowa, Babyn Michałowski Architekci WAPW, USI AAM oraz Maćków Pracownia Projektowa.

I Nagroda

Krzysztof Makowski Architekt, Łukasz Mużacz Architekt

II Nagroda

ARE Stiasny/Wacławek

III Nagroda

James&Mau Arquitectura

Wyróżnienie honorowe

Piotr Płaskowicki Architekt

Wyróżnienie honorowe

Babyn Michałowski Architekci WAPW, USI AAM

Wyróżnienie honorowe

Maćków Pracownia Projektowa

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE