Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej zagospodarowania terenu pl. Władysława Reymonta w Złotoryi

rozstrzygnięcie konkursu

lipiec 2021

organizator

Gmina Miejska Złotoryja

lokalizacja

Złotoryja

opis

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej zagospodarowania terenu pl. Władysława Reymonta w Złotoryi.

Konkurs miał na celu wypracowanie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania części terenów publicznych pod względem kompozycyjno–przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym, w kontekście historycznym, kulturowym i społecznym miasta. Zagospodarowanie terenu ma pozwolić na maksymalne wykorzystanie obszaru, jako wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej o wysokich standardach estetycznych.

Sąd konkursowy przyznał trzy nagrody. Zdaniem członków jury najlepszą koncepcję zaproponował zespół w składzie: Michał Gałuszka, Agata Goleśna, Julia Nikodem, Szymon Opania, Patryk Prychodko. Projekt otrzymał najwyższą liczbę punktów w konkursie, bo 179. Praca została najlepiej oceniona pod każdym względem – zarówno walorów architektonicznych, urbanistycznych, użytkowych oraz estetycznych, jak i funkcjonalności rozwiązań, ich realności i jakości oraz oryginalności projektu i innowacyjności konkretnych elementów. Architekci zaproponowali zastąpienie parkingu zielenią i większą przestrzeń na spotkania rekreacyjne dla mieszkańców.

Zwycięski zespół zaznacza, że
inspiracją do stworzenia całej koncepcji była popularna w Złotoryi aktywność – płukanie złota.

Zapraszamy do obejrzenia galerii nagrodzonych prac.

I Nagroda

Michał Gałuszka, Agata Goleśna, Julia Nikodem, Szymon Opania, Patryk Prychodko

II Nagroda

Jacek Kołodziej, Kamila Lonka, Magdalena Waszak

III Nagroda

Sandra Puchacz, Katarzyna Jasińska, Kamila Boroch

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE