Wyniki organizowanego przez Krakowski Oddział TUP konkursu na najlepszą pracę dyplomową

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2023

organizator

Krakowski Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich

lokalizacja

Kraków

opis
16 czerwca br., podczas Jubileuszowej Konferencji z okazji 100-lecia TUP, poznaliśmy wyniki organizowanego przez Krakowski Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego i architektury krajobrazu. Honorowa nagroda przyznawana jest od 2005 roku.
 
W konkursie udział brać mogły zgłoszone przez promotorów prace dyplomowe — magisterskie, inżynierskie i licencjackie — obronione w 2022 roku na uczelniach na terenie województwa małopolskiego.
Jury w składzie: dr Marceli Łasocha (Prezes TUP Kraków), dr hab. Bogusław Podhalański prof. PK, dr Monika Gołąb- Korzeniowska prof. PK, dr Laura Kochel i dr Agata Walczak oceniło i nagrodziło prace w dwóch kategoriach.
 
W kategorii I obejmującej prace dyplomowe studiów I stopnia wyróżniono pracę pt. „Zagospodarowanie terenu wokół starego spichlerza dworskiego w Pisarach” (autor: Łukasz Byś, promotorka: dr hab. Katarzyna Hodor). W kategorii II, w której oceniane były prace dyplomowe studiów II stopnia, I miejsce zajęła praca pt. „Pamięć podzamcza. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Lublinie” (autorka: Michalina Zyga, promotor: dr Damian Poklewski-Koziełł), II miejsce przyznano ex aequo pracy pt. „Dostosowanie infrastruktury do ruchu pieszego na obszarze dzielnicy VIII Dębniki w świetle koncepcji walkability” (autor: Aleksander Sielecki, promotor: dr hab. Grzegorz Micek prof. UJ; praca pisemna obroniona w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i pracy pt. „Projekt parku metropolitalnego w dzielnicy Orłowo – analiza i możliwości kształtowania powiązań między górnym i dolnym tarasem Gdyni” (autorzy: Aleksandra Gońda, Szymon Chromik, promotorka: dr hab. Katarzyna Łakomy, promotor pomocniczy: dr Miłosz Zieliński). Wyróżnienie w II kategorii przyznano pracy pt. „Rola zieleni w małym mieście” (autor: Wojciech Brzyski, promotorka: dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys prof. UP; praca pisemna obroniona w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

Wyróżnienie w kategorii I

autor: Łukasz Byś, promotorka: dr hab. Katarzyna Hodor

I miejsce w kategorii II

autorka: Michalina Zyga, promotor: dr Damian Poklewski-Koziełł

II miejsce w kategorii II (ex aequo)

autorzy: Aleksandra Gońda, Szymon Chromik, promotorka: dr hab. Katarzyna Łakomy, promotor pomocniczy: dr Miłosz Zieliński

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE