Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej wiat przystankowych komunikacji miejskiej w Gdańsku

rozstrzygnięcie konkursu

luty 2023

organizator

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

lokalizacja

Gdańsk

opis

10 lutego 2022 roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni opublikował wyniki konkursu architektonicznego na projekt koncepcyjny nowych wiat, na przystanki autobusowe i tramwajowe w Gdańsku.

Celem konkursu było stworzenie wiaty autobusowej i tramwajowej, która zapewni komfort oczekiwania pasażerów na autobus czy tramwaj, ochronę przed warunkami atmosferycznymi, a także możliwość ustawienia wiaty na terenie o znacznym nachyleniu.

Tylko jedna praca, która wpłynęła na konkurs spełniała warunki przedstawione w regulaminie. Sąd konkursowy zdecydował na nieprzyznanie I nagrody ze względu na brak pracy konkursowej, która  w sposób zadowalający i wyczerpujący sposób spełniałaby oczekiwania Komisji konkursowej w zakresie funkcjonalności, estetyki i ekonomiczności proponowanych rozwiązań.

Sąd konkursowy przyznał II Nagrodę pracowni Jacek Ryń Studio. Wyznaczone zostały rekomendacje pokonkursowe, które należałoby wprowadzić w kontekście implementacji rozwiązań konkursowych/

 

II Nagroda

Jacek Ryń Studio

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE