Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania „Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego” na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2021

organizator

Stowarzyszenia Architektów Polskich, Muzeum Treblinka

lokalizacja

Kosów Lacki

opis

29 listopada br. Muzeum Treblinka i Stowarzyszenie Architektów Polskich rozstrzygnęło jednoetapowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania „Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego” na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944).

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalnym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla nowego obiektu wystawienniczego.

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie obiektu o powierzchni około 1800 metrów kwadratowych, z takimi funkcjami, jak: sala ekspozycyjna, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia edukacyjne i warsztatowe, ekumeniczna przestrzeń modlitewna i część biurowo-administracyjną z archiwum i biblioteką oraz zaplecze sanitarne i część magazynowa.

Intencją Muzeum Treblinka było, aby planowany do budowy obiekt mógł przyjąć około 150 tys. osób w ciągu roku. Wymagano także projektu zagospodarowania terenów wokół nowego obiektu m.in. urządzenie parkingów, oczyszczalni.

Zgłoszone prace oceniał sąd konkursowy w składzie:

  • prof. Bolesław Stelmach, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, SARP Warszawa – przewodniczący
  • Mariusz Błażewicz, SARP Częstochowa – sędzia referent,
  • Tomasz Rosłonek – zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego
  • dr Tomasz Kranz – dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku
  • Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski,
  • Albert Stankowski – dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego,
  • Monika Krawczyk – dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego,
  • Paweł Sawicki – członek Zarządu Fundacji „Pamięć Treblinki”,
  • Henryk Kosieradzki – SARP Warszawa,
  • Piotr Walkowiak – SARP Warszawa.

Funkcję sekretarza konkursu pełni Marek Szeniawski – SARP Warszawa.

Spośród 31 nadesłanych prac sąd konkursowy postanowił nagrodzić tylko dwie. Pierwszą nagrodę w wysokości 45 tys. zł i zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie pracy otrzymało biuro Bujnowski Architekci. Druga nagroda w wysokości 25 tys. zł została przyznana pracowni Grupa 5 Architekci.

Uzasadnienie przyznania nagród opublikujemy po otrzymaniu informacji od SARP.

I Nagroda

Bujnowski Architekci

II Nagroda

Grupa 5 Architekci

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE