Wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną wieży widokowej w Parku im. Jana III Sobieskiego

rozstrzygnięcie konkursu

styczeń 2022

organizator

Prezydent Miasta Wałbrzycha

lokalizacja

Wałbrzych

opis

19 stycznia br. odbyła się publiczna prezentacja wyników konkursu na projekt wieży widokowej w Parku im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu.

Konkurs organizował Prezydent Miasta Wałbrzycha, Roman Szełemej.

Konkurs, jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałbrzycha miał „spełniać realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej”.

Na realizację trzech zadań publicznych gmina Wałbrzych otrzymała dofinansowanie z rządowego funduszu przeznaczonego dla gmin górskich w kwocie 8 mln zł. Flagowym projektem będzie właśnie budowa wieży widokowej w centrum miasta. Jak obiecuje burmistrz, wieża miałaby powstać jeszcze w tym roku.

Celem konkursu było wykonanie jak najlepszej i odpowiadającej regulaminowi koncepcji architektoniczno-budowlanej wieży widokowej w Parku im. Sobieskiego w Wałbrzychu na terenie położonym w bezpośrednim sąsiedztwie schroniska PTTK „Harcówka”.

Wieża widokowa miała stanowić reprezentacyjną część Parku i powinna być elementem nieodbiegającym od otaczającego ją krajobrazu, a jednocześnie stanowić oryginalną, ciekawą i przyciągająca turystów oraz mieszkańców Wałbrzycha formę.

Konkurs rozpisano już w maju 2021 roku, jednak do pierwszej edycji zgłosił się jeden projektant z jedną pracą konkursową, która nie spełniała wszystkich wymagań regulaminowych.

Do drugiej edycji konkursu ogłoszonej 28 października 2021 roku zgłoszono pięć projektów. Dwa z nich nie podlegały ocenie komisji ze względu na naruszenie zasad określonych w regulaminie.

Nadesłane prace oceniała komisja konkursowa w składzie:

  • Lech Walusiak – przewodniczący, architekt miejski
  • Anna Nowakowska-Ciuchera – kierowniczka Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Wałbrzychu,
  • Ewa Kłusek – skarbniczka miasta Wałbrzycha,
  • Robert Szymala – kierownik Biura Urbanistyki i Planowania,
  • Jan Jędrasik – dyrektor Parku Wielokulturowego-Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Komisja postanowiła nagrodzić dwie prace. I nagrodę (otrzymując 76,8 punktów) w wysokości 15 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi otrzymała pracownia ISBA Grupa Projektowa z Wrocławia.

II nagrodę otrzymał projekt złożony przez INFRA-TEL z Rybnika, uzyskując 67,8 punktów.

Zwycięski wieża będzie miała 34 metry wysokości, sześć tarasów na sześciu różnych poziomach, do których prowadzić będą schody a w przyszłości także winda.

Koszt realizacji określa się na około 4 mln zł w tym 200 tysięcy na projekt i dokumentację budowlaną, które przygotuje pracownia ISBA Grupa Projektowa.

I Nagroda

ISBA Grupa Projektowa

II Nagroda

INFRA-TEL

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE