Wyniki konkursu studenckiego na rewitalizację dzielnicy Orunia w Gdańsku

rozstrzygnięcie konkursu

lipiec 2022

organizator

Miasto Gdańsk, Wydział Architektury PG

lokalizacja

Gdańsk

opis

8 lipca 2022 roku ogłoszono wyniki konkursu dla studentów I semestru studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Był to już czternasty konkurs przeprowadzony przez Miasto Gdańsk wspólnie z Wydziałem Architektury PG.

Tegorocznym tematem był projekt rewitalizacji dzielnicy Orunia w Gdańsku.

Studenci mieli zaproponować nowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne, służące wsparciu programu rewitalizacji dzielnicy Orunia.

Przed rozpoczęciem prac projektowych uczestnicy konkursu odbyli wizję lokalną, a także otrzymali komplet informacji z Referatu Rewitalizacji w Biurze Rozwoju Gdańska.

Zadaniem studentów było opracowanie masterplanu dla kwartału ulic Sandomierska – Równa – Głucha – Przy Torze w skali urbanistycznej oraz zaprojektowanie fragmentu zabudowy w skali architektonicznej.

W konkursie wzięły udział 22 zespoły projektowe.

Projekty oceniało jury w składzie:

  • dr hab. Katarzyna Zielonko-Jung prof. PG – przewodnicząca sądu,
  • prof. Antoni Taraszkiewicz,
  • dr Gabriela Rembarz,
  • prof. Piotr Lorens – architekt miasta,
  • Ewa Pielak – zastępczyni dyrektora Biura Rozwoju Gdańska,
  • Agnieszka Bartków – przewodnicząca Rady Dzielnicy Orunia–Św. Wojciech-Lipce.

Jury przyznało dwie nagrody główne oraz jedenaście wyróżnień.

I Nagrodę w wysokości 6 tys. zł brutto otrzymał zespół w składzie: Łukasz Bogucki, Kornelia Galikowska, Maciej Groth za projekt pt. Równi.

II Nagrodę w wysokości 3 tys. zł brutto otrzymał projekt oŻywienie” autorstwa zespołu w składzie: Marta Hrycyna, Liliana Kruszyńska, Karolina Krużycka, Natalia Lambert.

W wyróżnionych jedenastu pracach konkursowych jury dostrzegło paletę dopracowanych rozwiązań dla wybranych elementów projektowych, które można wykorzystać w dyskusji na temat przyszłości dzielnicy i kierunków jej rozwoju. Każdy z wyróżnionych zespołów otrzymał nagrodę w wysokości 1 tys. zł, a wszystkie plansze konkursowe można zobaczyć na stronie Biura Architekta Miasta.

Poniżej prezentujemy prace, które otrzymały nagrody główne.

I Nagroda

Łukasz Bogucki, Kornelia Galikowska, Maciej Groth

II Nagroda

Marta Hrycyna, Liliana Kruszyńska, Karolina Krużycka, Natalia Lambert

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE