Wyniki konkursu studenckiego na projekt Muzeum Żeglarstwa Polskiego we Władysławowie

rozstrzygnięcie konkursu

luty 2024

organizator

Politechnika Gdańska, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego

lokalizacja

Gdańsk

opis

W lutym 2024 roku rozstrzygnięto wewnętrzny konkurs studencki na projekt oddziału Narodowego Muzeum Morskiego – Muzeum Żeglarstwa Polskiego we Władysławowie.
Wyzwanie zorganizował Wydział Architektury PG wraz z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku i Gminą Władysławowo.

Konkurs skierowany był do studentów i studentek pierwszego semestru studiów II stopnia na kierunku Architektura, realizujących w semestrze zimowym 23/24 przedmiot Projekt architektoniczno-urbanistyczny I w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych oraz Katedrze Urbanistyki i Projektowania Regionalnego.

Jak podaje portal Żeglarski.info — o powstaniu Muzeum Żeglarstwa Polskiego mówi się od lat. Początkowo obiekt miał powstać na końcu mola Rybackiego w Gdyni, jednak 22 sierpnia 2023 roku podpisano list intencyjny w sprawie jego budowy we Władysławowie.

Celem studenckiego konkursu było stworzenie innowacyjnego obiektu architektonicznego o funkcji wystawienniczej, który miałby stać się nowym punktem na mapie polskiego żeglarstwa. Na lokalizację wybrano Zatokę Pucką.

Zgłoszone prace oceniało jury w składzie:

  • prof. Lucyna Nyka — dziekana WA PG, przewodnicząca komisji,
  • dr Robert Domżał — dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego,
  • dr Fryderyk Tomala — Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego,
  • Roman Krużel — burmistrz Władysławowa,
  • Kamil Pach — zastępca burmistrza Władysławowa,
  • Michał Budzisz — architekt miasta Władysławowa,
  • dr hab. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG,
  • dr Magdalena Podwojewska, prof. PG,
  • dr Piotr Marczak (sędzia referent, bez prawa głosu),
  • dr Elżbieta Marczak (sekretarza konkursu).

Jury przyznało trzy nagrody główne.

I Nagrodę i 7 tys. zł otrzymał zespół w składzie Ewa BombalickaAlicja Jackowska za projekt AURA.

II Nagrodę oraz 5 tys. zł przyznano Katarzynie Kiersztejnie i Bartoszowi Kaznowskiemu za projekt BAŁTYCKIE HORYZONTY.

III Nagroda i 3 tys. zł powędrowała do zespołu w składzie: Uliana MaczugaKrzysztof Kąkol za projekt WIATR W ŻAGLACH.

I Nagroda

Ewa Bombalicka, Alicja Jackowska

II Nagroda

Katarzyna Kiersztejna, Bartosz Kaznowski

III Nagroda

Uliana Maczuga, Krzysztof Kąkol

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE