Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2023

organizator

Gmina Trzebiatów, SARP Oddział Szczecin

lokalizacja

Trzebiatów

opis

30 marca 2023 roku poznaliśmy wyniki konkursu SARP nr 1030 na  projekt zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie.

Organizatorem jednoetapowego, realizacyjnego konkursu był Urząd Miejski w Trzebiatowie we współpracy z Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) Odział w Szczecinie.

Konkursowe koncepcje miały uwzględniać funkcję placu oraz kontekst przestrzenny otoczenia. Koncepcje powinny podkreślić potencjał, możliwości użytkowe i atrakcyjność rynku. Autorzy zostali poproszeni o uwzględnienie charakteru przedsięwzięcia oraz wpasowywanie się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w sąsiadujące otoczenie i krajobraz miejski (teren należy do obszaru Starego Miasta). Koncepcje miały kłaść nacisk na układ funkcjonalno-użytkowy rynku oraz uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne, przed jakimi stają współczesne inwestycje publiczne.

Uczestnicy zobowiązani byli uwzględnić współczesne podejście do projektowania przestrzeni publicznych, zakładające innowacyjność i proekologiczne podejście do kształtowania wnętrz miejskich.

Nowo projektowane zagospodarowanie ma powstać w efekcie wdrażanej rewitalizacji obszaru Starego Miasta w Trzebiatowie.

Sąd konkursowy w składzie:

  • Marcin Brataniec – przewodniczący sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP O/Kraków,
  • Sławomir Wunsch – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP O/Szczecin,
  • prof. Zbigniew Paszkowski – sędzia konkursowy SARP O/Szczecin,
  • Alina Rachańska – radna Rady Miejskiej w Trzebiatowie,
  • Robert Rowski – UM Trzebiatów

ocenił 26 zgłoszonych prac przyznając I Nagrodę w wysokości 30 tys. zł pracowni JAZ+Architekci.

II Nagrodę w 20 tys. zł otrzymała pracownia Toprojekt.

III Nagrodę w wysokości 15 tys. zł otrzymała spółka Makowska Mużacz.

Trzy wyróżnienia (ex aequo) powędrowały do pracowni: MXL4 (Szczecin), Gierbienis+Poklewski (Kraków), Piotr Płaskowicki (Warszawa).

I Nagroda

JAZ+Architekci

II Nagroda

Toprojekt

III Nagroda

Makowscy Mużacz

Wyróżnienie (ex aequo)

MXL4

Wyróżnienie (ex aequo)

Gierbienis + Poklewski

Wyróżnienie (ex aequo)

Piotr Płaskowicki architekt

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE