Wyniki konkursu na projekt budynku dla bezdomnych kotów w warszawskim schronisku „Na Paluchu”

rozstrzygnięcie konkursu

październik 2022

organizator

m.st. Warszawa

lokalizacja

Warszawa

opis
28 października br. został rozstrzygnięty konkurs na projekt koncepcji architektonicznej pawilonu dla kotów (wraz z koncepcją zagospodarowania terenu) działającego w ramach schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu” zlokalizowanego w warszawskiej dzielnicy Wawer. Miejsce to, zgodnie z założeniami organizatorów, stanowić ma bezpieczną przestrzeń dla podopiecznych schroniska, w której otrzymają opiekę i niezbędne leczenie.
 
W konkursowym regulaminie podkreślano, że koncepcja powinna charakteryzować się wysoką jakością architektoniczną, być kompromisem między przyjętym budżetem a zastosowaniem nowatorskich rozwiązań, również tych dotyczących energooszczędności. W zgłaszanych propozycjach obiektów należało uwzględnić między innymi: część ogólnodostępną z holem wejściowym, recepcją i salą edukacyjną, część administracyjną oraz część specjalistyczną, do której dostęp będzie ograniczony — ze strefą przyjęć zwierząt oraz przestrzenią dla kotów zdrowych, salami na potrzeby kwarantanny, szpitalem z gabinetami weterynaryjnymi i laboratorium.
 
Sąd konkursowy pod przewodnictwem Marty Sękulskiej-Wrońskiej (OW SARP) w składzie: Magdalena Młochowska (Dyrektorka Koordynatorka ds. zielonej Warszawy), Magdalena Jędraszko-Macukow (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego), Kamil Miklaszewski (OW SARP, Sędzia Referent), Marek Mikos (Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta), Patrycja Stawiarz (Biuro Ochrony Środowiska), Henryk Strzelczyk (Schronisko na Paluchu), Bartosz Lewandowski (Asystent Sędziego Referenta, bez prawa głosu) przyznał łącznie cztery nagrody.
 
I Nagrodę zdobyła propozycja Piotra Głowackiego, II Nagrodę przyznano pracowni Kwadratura, a dwie równorzędne III Nagrody otrzymali — Andrzej Jurkiewicz i zespół w składzie: Stanisław Ignaciuk, Krzysztof Kamienobrodzki, Zofia Stachura, Olga Leksińska.

I Nagroda

Piotr Głowacki

II Nagroda

Kwadratura

III Nagroda (ex aequo)

Andrzej Jurkiewicz

III Nagroda (ex aequo)

Stanisław Ignaciuk, Krzysztof Kamienobrodzki, Zofia Stachura, Olga Leksińska

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE