Wyniki konkursu studenckiego na koncepcję zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary w Poznaniu

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2022

organizator

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

lokalizacja

Poznań

opis

21 czerwca br. poznaliśmy zwycięzców konkursu studenckiego na zagospodarowanie fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary. Organizatorem konkursu była Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu zagospodarowania terenu pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary, jako terenu zieleni publicznej, który umiejętnie połączy funkcje: komunikacji, rekreacji, parkowania i retencji.

Projekty oceniane były na podstawie następujących kryteriów:

 • uwzględnienie elementów ekofizjograficznych
 • walory urbanistyczne koncepcji — powiązanie z sąsiedztwem, atrakcyjność użytkowa i estetyczna rozwiązań przestrzennych,
  funkcjonalność proponowanych rozwiązań
 • oryginalność projektu i zastosowanie innowacyjnych rozwiązać,
 • aspekt ekonomiczny.

Nadesłane prace oceniało Jury Konkursowe w składzie:

 • Halina Owsianna – przedstawicielka Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania
 • Natalia Ziółkowska – przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej
 • Katarzyna Podlewska – zastępca Dyrektora ds. Architektury Wydziału Urbanistyki i Architektury
 • Piotr Libicki – zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich ds. Estetyki Miasta, Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta
 • Robert Kołaczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla Winiary
 • Krzysztof Pyszny – przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału w Poznaniu
 • Adam Kijowski – zastępca Dyrektora ds. Projektowania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

Jury wybrało 3 prace.

I Nagrodę (Ex Aequo) otrzymali Agnieszka Grzemska i Mikołaj Betka z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Olena Paziuk i Hubert Wulbach z Collegium Da Vinci w Poznaniu.

III Nagrodę otrzymali Jan Suszczyński, Roksana Poskrop i Mikołaj Wiśniewski, studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


I Nagroda (Ex aequo)

Agnieszka Grzemska, Mikołaj Betka

I Nagroda (Ex aequo)

Olena Paziuk i Hubert Wulbach

III Nagroda

Jan Suszczyński, Roksana Poskrop i Mikołaj Wiśniewski

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE