Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zielonych Tarasów Kultury w Kołobrzegu

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2022

organizator

Gmina Miasto Kołobrzeg, SARP Oddział Koszalin

lokalizacja

Kołobrzeg

opis
24 listopada br. rozstrzygnięto ogłoszony przez Gminę Miasto Kołobrzeg i Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin jednoetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zielonych Tarasów Kultury w Kołobrzegu.
 
W procedurze konkursowej poszukiwano najlepszej propozycji dla zagospodarowania przestrzeni dwóch parków. Konkurs podzielony był na części studialną i realizacyjną. Obszar części studialnej obejmował zespół wspomnianych parków (Park 18 Marca i Skwer Pionierów Kołobrzegu, czyli Zielone Tarasy Kultury) położonych w centrum Kołobrzegu i przedzielonych ulicą Sybiraków, teren dla części realizacyjnej obejmował z kolei Skwer Pionierów Kołobrzegu.
 
Sąd konkursowy pod przewodnictwem Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego (SARP Oddział Warszawa) w składzie: Marek Perepeczo (SARP Oddział Koszalin, Sędzia Referent), Wojciech Subalski (SARP Oddział Koszalin), dr hab. Adam Zwoliński (Architekt Miasta, Urząd Miasta Kołobrzeg), Cezary Kalinowski (Urząd Miasta Kołobrzeg) przyznał trzy nagrody. Zastępcami sędziów byli: Ewa Pełechata (Zastępczyni Prezydenta Miasta, Urząd Miasta Kołobrzeg), Stanisław Skład (SARP Oddział Koszalin) i Monika Buśko-Kuś (Ogrodnik Miasta, Urząd Miasta Kołobrzeg), a sekretarzem konkursu — Karolina Bilska.
 
I Nagrodę zdobyła warszawska pracownia JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, II Nagrodę biuro D+P Architektura Paweł Skóra z Katowic, a III — zespół pracowni Pniewski Architekci z Gdyni.

I Nagroda

JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski

II Nagroda

D+P Architektura Paweł Skóra

III Nagroda

Pniewski Architekci

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE