Konkurs na oprac. koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania Rozbudowa i przebudowa ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infr. tow. w ramach zadania „Zielone tereny Śródmieścia”

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2021

organizator

Gmina Miasto Włocławek

lokalizacja

Włocławek

opis

17 czerwca 2021 roku ogłoszono wyniki konkursu na opracowani koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania: Rozbudowa i przebudowa ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja”.

Zamawiającym i organizatorem konkursu była Gmina Miasto Włocławek. Konkurs rekomendowało Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Sąd konkursowy postanowił nie przyznawać pierwszej nagrody, ponieważ żaden z nadesłanych projektów nie spełniał w pełni oczekiwań zamawiającego. Druga nagroda trafiła w ręce pracowni z Katowic Małeccy Biuro Projektowe, z kolei trzecią nagrodę otrzymała Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat z Poznania.

Sąd konkursowy obradował w składzie:

Przewodniczący: arch. Jacek Krych, SARP
Pozostali członkowie:
Z-ca Prezydenta Miasta Włocławek – Krzysztof Kukucki
Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Jolanta Stańczak Bromirska
Sędzia referent: arch. Wojciech Krawczuk, SARP
Sędzia arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz, SARP
Dyrektor Wydziału Inwestycji – Tomasz Celmer
Dyrektor Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii – Paweł Żyżelewicz
Sędzia zapasowy: arch. Małgorzata Schmidt, SARP

Funkcję Sekretarza pełniła Izabela Księżak, kierownik w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek.II Nagroda

Małeccy Biuro Projektowe

III Nagroda

Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE