Wyniki Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP 2023

rozstrzygnięcie konkursu

wrzesień 2023

organizator

Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA, SARP

lokalizacja

Wrocław

opis

Pod koniec września br. poznaliśmy laureatki i laureatów Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP 2023.

Organizatorami konkursu jest: Stowarzyszenie Architektów PolskichBund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA.

W tym roku finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbył w Polsce w dniach 21-24 września, a po raz pierwszy wydarzenie organizował SARP oddział Wrocław. Większość spotkań odbywała się w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Finał konkursu został objęty patronatem Martina Kremera, Konsula
Generalnego Niemiec we Wrocławiu.

Nagroda BDA-SARP jest kontynuacją organizowanego przez 19 lat konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury przemysłu, w którym brali udział młodzi architekci i architektki z Polski i Niemiec, pod nazwą „Nagroda Waltera Henna”. Obecnie w konkursie biorą udział projekty dyplomowe magisterskie, których przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów i architektek z Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, oraz wystawy na temat architektury, a także wspieranie wzajemnych kontaktów poprzez upowszechnianie efektów działań twórczych.

Poprzedzające finał warsztaty projektowe odbyły się 22 września br. w Muzeum Architektury pod kierunkiem trojga architektów: Agaty Jasiołek, Szymona CiupińskiegoMacieja Marszała. Wyzwaniem było opracowanie koncepcji dla wybranych części budynku Muzeum, ujmując zagadnienie z trzech perspektyw: Nauki, Funkcji, Uczucia

Podczas części konkursowej Nagrody, 23 września, również w Muzeum Architektury zaprezentowano 18 prac dyplomowych z Polski i Niemiec. Oceniało je jury w składzie:

  • arch. Daria Kieżun (przewodnicząca Jury, SARP),
  • arch. Jacek Lenart (SARP)
  • arch. Marek Orłowski (SARP),
  • arch. Silvia Schellenberg-Thaut (BDA)
  • arch. Michael Kühnlein (BDA).

Jury zdecydowało o przyznaniu Nagrody Głównej oraz trzech równorzędnych wyróżnień.

Za najlepszą pracę dyplomową uznano projekt pt. „German Institute for Photography: resilience of the specific” autorstwa Valentina MülleraBauhaus-Universität Weimar, wykonaną pod kierunkiem prof. Jörga Springera.

Natomiast równorzędne wyróżnienia otrzymali:

  • Katarzyna Dybała z Politechniki Śląskiej,
  • Jakub Dunal z Politechniki Śląskiej,
  • Miriam Metz z OTH Regensburg.

Nagroda Główna

Valentin Müller

Wyróżnienie (ex aequo)

Katarzyna Dybała

Wyróżnienie (ex aequo)

Jakub Dunal

Wyróżnienie (ex aequo)

Miriam Metz

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE