Wyniki studenckiego konkursu na projekt budynku przedszkola ze żłobkiem w Choroszczy oraz remizy z salą bankietowo-konferencyjną Ochotniczej Straży Pożarnej w Barszczewie

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2023

organizator

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Urząd Miasta w Choroszczy

lokalizacja

Białystok

opis

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej ogłosił wyniki studenckiego, wewnętrznego konkursu na projekty koncepcyjne budynku przedszkola ze żłobkiem w Choroszczy oraz remizy z salą bankietowo-konferencyjną Ochotniczej Straży Pożarnej w Barszczewie.

Konkurs organizowany był przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej we współpracy z gminą Choroszcz i był skierowanym do studentów i studentek trzeciego roku.

W konkursie wzięło udział 29 studentów podzielonych na dwuosobowe zespoły, a projekty były wykonane pod kierunkiem dr. Roberta Misiuka z Katedry Projektowania Architektonicznego.

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta w Choroszczy pod przewodnictwem burmistrza Roberta Wardzińskiego i pracowników z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej wybrała najlepsze projekty w dwóch kategoriach:

  • przedszkole ze żłobkiem w Choroszczy,
  • remiza z salą bankietowo-konferencyjną w Barszczewie.

„Projekty mają posłużyć władzom samorządowym do określenia możliwości realizacyjnych terenów przeznaczonych pod inwestycje. Będą cennym materiałem do określenia strategii rozwoju i do doprecyzowania programu użytkowego, wielkości obiektów oraz rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. Tematy konkursowe były ściśle związane z planami inwestycyjnymi gminy i w najbliższym czasie przewidziana będzie w tej czy innej formule ich realizacja” — wyjaśnia dr Robert Misiuk.

Główną Nagrodę za projekt przedszkola otrzymały Kamila Borowska i Izabela Domalewska.

Najlepszy projekt remizy wykonali Jakub Galicki Szymon Trzciński.

Nagroda Główna w kategorii Projekt przedszkola

Izabela Domalewska, Kamila Borowska

Nagroda Główna w kategorii Projekt remizy

Jakub Galicki, Szymon Trzciński

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE