Wyniki studenckiego konkursu PWr na projekt amfiteatru z muszlą koncertową w Strzegomiu

rozstrzygnięcie konkursu

styczeń 2022

organizator

Gmina Strzegom, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

lokalizacja

Strzegom

opis

26 stycznia br. poznaliśmy wyniki studenckiego konkursu na opracowanie koncepcji terenu usług z muszlą koncertową w Strzegomiu.

Konkurs skierowany do studentów architektury Politechniki Wrocławskiej organizowała Gmina Strzegom wraz z WA PWr.

Celem konkursu było pozyskanie koncepcji nowego obiektu kultury i rekreacji — sceny na wolnym powietrzu z widownią przeznaczoną dla ok. 300 osób, która mogłaby stanowić odpowiednią oprawę dla organizowanego corocznie przez Gminę Strzegom Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, Festiwalu Strzegom a capella i innych plenerowych wydarzeń kulturalnych.

Uczestnicy byli poproszeni o zaproponowanie kubatury muszli koncertowej o indywidualnej formie, która mogłaby stać się wizytówką gminy, zaprojektowanej w sposób odpowiedzialny środowiskowo i dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami wraz z otoczeniem zaprojektowanym zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Jury konkursowe oceniając zgłoszone prace, kierowało następującymi kryteriami: oryginalność i spójność koncepcji, dostosowanie do otoczenia wartościowej zieleni, nowatorska wizja amfiteatru i muszli koncertowej, jakość i elastyczność rozwiązań funkcjonalnych, propozycje zrównoważonych rozwiązań materiałowych.

Projekty konkursowe oceniało jury w składzie:

  • Zbigniew Suchyta — burmistrz Strzegomia,
  • Katarzyna Cioruń — naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Gm. Strzegom,
  • Krzysztof Kalinowski — dyrektor Strzegomskiego Centrum Kultury,
  • dr Roman Czajka — prodziekan ds. Kształcenia, WA PWr;
  • dr inż. arch. krajobrazu Aleksandra Gierko sędzia referent, WA PWr,
  • dr hab. Łukasz Wojciechowski — WA PWr,
  • dr Grażyna Hryncewicz-Lambersekretraz organizacyjny (bez prawa głosu).

Po dokonaniu oceny zgłoszonych prac jury zdecydowało się na nieprzyznanie pierwszej nagrody.

II nagrodę w wysokości 6 500 zł brutto, otrzymał Jan Warchoł.

III nagrodę wynoszącą 5 500 zł brutto otrzymał Fryderyk Karzkowiak.

Jury przyznało także wyróżnienie honorowe w wysokości 3 000 zł brutto, które powędrowała do zespołu w składzie: Dominik Gromek, Bartosz Tenenberg.

II Nagroda

Jan Warchoł

III Nagroda

Fryderyk Karzkowiak

Wyróżnienie honorowe

Dominik Gromek, Bartosz Tenenberg

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE