Wyniki V edycji konkursu Nagroda NIAiU – „Przestrzeń wspólna jest wartością”

rozstrzygnięcie konkursu

październik 2022

organizator

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

lokalizacja

Warszawa

opis

7 października br. poznaliśmy wyniki V edycji konkursu Nagroda NIAiU „Przestrzeń wspólna jest wartością”

Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów i studentek do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.

Nagroda przyznawana jest zawsze w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

Tegoroczna edycja dotyczyła prac dyplomowych obronionych w latach 2021/2022 na kierunkach architektura i urbanistyka.

Oceny zgłoszonych prac dyplomowych dokonał Sąd Konkursowy w składzie:

w kategorii projektowej:

  • dr hab. Bolesław Stelmach (dyrektor NIAiU)
  • Magdalena Federowicz-Boule
  • dr Jerzy Grochulski

w kategorii teoretycznej:

  • dr Tomasz Sławiński (wicedyrektor NIAiU)
  • Tomasz Fudala (kurator MSN)
  • dr hab. prof. Marta Leśniakowska (IS PAN)

Spośród zgłoszonych prac Sąd Konkursowy postanowił przyznać Nagrodę Głównąkategorii praktyka w wysokości 10 tys. zł
oraz Nagrodę Głównąkategorii teoria również w wysokości 10 tys. zł. 
Przyznano także po dwa równorzędne wyróżnienia w każdej kategorii w wysokości 5 tys. zł.

W kategorii praktyka, Nagrodę Główną otrzymała Martyna Florek autorka pracy „Centrum agrokultury miejskiej — metamorfoza terenów poprzemysłowych” przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dr. Tomasza Głowackiego.

W kategorii teoria, Nagrodę Główną otrzymała Hanna Kraś autorka pracy „Psycho-społeczna etyka projektowania dzielnic mieszkaniowych” przygotowanej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem promotora dr hab. Jana Sowy.

Nagroda Główna, kategoria projektowa

Martyna Florek

Wyróżnienie (ex aequo), kategoria projektowa

Katarzyna Janaszek

Wyróżnienie (ex aequo), kategoria projektowa

Mateusz Modzelewski

Nagroda Główna, kategoria teoretyczna

Hanna Kraś

Wyróżnienie (ex aequo), kategoria teoretyczna

Dominika Ludvikova

Wyróżnienie (ex aequo), kategoria teoretyczna

Paulina Niemyjska

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE