Wyniki XIII edycji ogólnopolskiego otwartego studenckiego konkursu architektonicznego „Wnętrze, Światło, Cień”

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2022

organizator

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

lokalizacja

Ogólnopolski

opis

21 czerwca br. w galerii SARP oddział Kraków odbył wernisaż wirtualnej wystawy konkursu „Wnętrze Światło Cień”, organizowanego przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej pod honorowym patronatem prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz SARP Oddział Kraków.

W trakcie wernisażu zaprezentowano nagrodzone prace w tegorocznej edycji konkursu, którego zadaniem była aranżacja przestrzenno-funkcjonalna wybranego wnętrza architektonicznego w połączeniu ze strefą wejściową, ogrodem, przestrzenią publiczną, małą architekturą, roślinnością z wykorzystaniem zadanych produktów lub/i inspirowana wybranym dziełem sztuki, a w którym znaczącą funkcję pełni światło.

Do konkursu zakwalifikowano 29 prac — 15 projektów w kategorii Wnętrze mieszkalne i 14 w kategorii Wnętrze niemieszkalne.

Oceny prac dokonało jury w składzie:

 • dr Agnieszka Wójtowicz-Wróbel – prodziekan PK, przewodnicząca jury,
 • prof. Grażyna Schneider-Skalska – wiceprzewodnicząca jury,
 • prof. Marek Błazucki – dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie,
 • Ewa Reszka – Fagerhult,
 • Anna Petelenz i Franciszek Araszkiewicz – AP Kunstart Fund,
 • Ida Mikołajska – Mikołajska Studio,
 • prof. Justyna Kobylarczyk – prowadząca przedmiot (A-3) na PK,
 • prof. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk – prowadząca przedmiot (A-3) na PK,
 • prof. Ewa Stachura – prowadząca przedmiot (A-3) na PK,
 • dr hab. Beata Malinowska-Petelenz, prof. PK – prowadząca przedmiot (A-3)
 • dr hab. Wojciech Korbel, prof. PK – prowadzący przedmiot (A-9),
 • dr Małgorzata Petelenz – sekretarka konkursu.

Komisarz konkursu byłą dr hab. Patrycja Haupt, prof. PK.

W kategorii Wnętrze mieszkalne jury postanowiło nagrodzić Kingę Łuczyńską aż 5 nagrodami! Studentka otrzymała: I Nagrodę Prorektora ds. Studenckich PK, I Nagrodę Dziekana Wydziału Architektury PK, Nagrodę za najlepszą aranżację wnętrza – firmy T3 Atelier, I Nagrodę za najlepsze wykorzystanie oświetlenie wnętrza i I Nagrodę za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki.

W kategorii Wnętrze niemieszkalne triumfował Jakub Teter, który otrzymał I Nagrodę Prorektora ds. Studenckich PK, I Nagrodę za najlepszą aranżację wnętrza – firmy T3 Atelier i Nagrodę za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki.

I Nagrodę Dziekana Wydziału Architektury PK otrzymała Agnieszka Niczyporuk.

II Nagrody: Nagrodę Prorektora ds. Studenckich PK, Nagrodę za najlepszą aranżację wnętrza – firmy T3 Atelier, Nagrodę za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki otrzymał Tomasz Tabor.

Poniżej prezentujemy wybrane prace.

I Nagroda w kategorii Wnętrze mieszkalne

Kinga Łuczyńska

II Nagroda w kategorii Wnętrze Mieszkalne, Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK

Mateusz Młynarczyk

Nagroda w kategorii Wnętrze mieszkalne za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza

Karolina Migo

II Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki

Zuzanna Krzywda

I Nagroda w kategorii Wnętrze niemieszkalne

Jakub Teter

I Nagroda w kategorii Wnętrze niemieszkalne, Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK

Agnieszka Niczyporuk

II Nagroda w kategorii Wnętrze niemieszkalne

Tomasz Tabor

I Nagroda w kategorii Wnętrze niemieszkalne za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego

Kacper Żak

I Nagroda w kategorii Wnętrze niemieszkalne za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów

Alicja Trojanowska

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE