Zamknięty konkurs na projekt budynku biurowego w technologii szkieletu drewnianego dla Grupy Burkietowicz

rozstrzygnięcie konkursu

grudzień 2022

organizator

Grupa Burkietowicz

lokalizacja

Ogólnopolski

opis

14 grudnia zakończył się konkurs dla architektów na na koncepcję nowego budynku biurowego organizowany przez Grupę Burkietowicz. Celem konkursu było zaprojektowanie budynku biurowego w technologii szkieletu drewnianego dla organizatora.

W konkursie wzięło udział osiem pracowni architektonicznych: MUKI, Ambient, Studio GAB, Krzysztof Krzepkowski, KJ Architekci, WXCA, Mariola Ratajska oraz Marcin Wowrzeczka.

Prace oceniane były przez następujące kryteria:

  • wrażenie i estetyka budynku, zgodność z trendami i nowoczesnymi koncepcjami architektonicznymi.
  • atrakcyjność i innowacyjność proponowanych rozwiązań.
  • zgodność funkcjonalno-użytkowa projektowanego obiektu z założeniami.
  • poziom rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych.
  • nowoczesność i ekologiczność oraz energooszczędność stosowanej technologii oraz rozwiązań.
  • stosowanie nowej techniki w realizacji i w procesach technologicznych.
  • jakość stosowanych materiałów (założenia, połączenia, trwałość, estetyka).
  • poziom nowoczesności, efektywności procesów technologicznych.
  • realność i ekonomika przyjętych rozwiązań (wybudowanie i eksploatacja).

I Nagrodę otrzymało STUDIO GAB. II Nagroda przypadła pracowni AMBIENT. Ostatnie miejsce na podium zajęła pracownia WXCA.

I Nagroda

STUDIO GAB

II Nagroda

AMBIENT pracownia

III Nagroda

WXCA

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE