I Nagroda — Gdak Studio

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ulicy Świętokrzyskiej w Mieście i Gminie Nowa Słupia

I Nagroda
18 000 zł i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

autorzy
Gdak Studio Ewelina Gdak


opinia jury

Sąd docenił całokształt rozwiązań przedstawionych w pracy konkursowej. Jednogłośnie uznał ją za w pełni rozwiązującą zadane problemy przestrzenne, czego wyrazem jest I Nagroda. Zaproponowana stylistyka architektoniczna oraz funkcjonalność w sposób prawidłowy wpisują się w charakter Nowej Słupi, wprowadzając współczesne formy i rozwiązania projektowe przy jednoczesnym poszanowaniu kontekstu istniejącej przestrzeni ulicy Świętokrzyskiej. Zdaniem sądu, praca ta najpełniej odpowiada postawionym w regulaminie oczekiwaniom oraz zachowuje naturę przestrzeni charakterystyczną dla Nowej Słupi. Sąd konkursowy pozytywnie ocenił nawiązania do historycznych walorów architektury Nowej Słupi oraz z pełną aprobatą przyjął ich współczesne wariacje. Spójność i jednorodność rozwiązań, a także umiejętne wpisanie projektowanego zagospodarowania w istniejącą substancję i strukturę ulicy przekonało sąd konkursowy do wyboru tej pracy.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE