I Nagroda w kategorii Architektura w przestrzeni dziedzictwa — Bulak Projekt, ARCHE

Nagroda Roku SARP 2021

I Nagroda w kategorii

Architektura w przestrzeni dziedzictwa

Cukrownia Żnin

autorzy

Bulak Projekt, ARCHE

zespół projektowy

Marek Bulak, Piotr Grochowski


opinia jury

Nagrodę przyznano za powstrzymanie się autorów przed „zadziwieniem świata” następną nową kubaturą, oferując w zamian operowanie w istniejących strukturach nowym pomysłem, wnikliwą obserwacją oraz odczytaniem zastanych kontekstów, z użyciem wyłącznie niezbędnych, chirurgicznych nacięć. Drugie życie zarówno obiektu, jak i związanego z dawną cukrownią Żnina udowadnia, że filozofia no waste ma także wymiar architektoniczny, urbanistyczny i społeczny. Jury z uznaniem odniosło się do biegłości, z jaką zabytkowe obiekty dostosowano do obecnych norm i wymagań technicznych. Nagrodę Roku w tej kategorii przyznano za umiejętne połączenie sprzeczności, zaufanie do zastanego potencjału, odczytanie potrzeb zmieniającej się lokalnej społeczności.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE