Finaliści w kategorii Architektura Krajobrazu — Tomasz Jaróg i Marta Szar

Wyniki konkursu Vectorworks Design Prize 2022

Finaliści

kategoria
Architektura Krajobrazu

autorzy
Tomasz Jaróg, Marta Szar

tytuł
„Fortress Park”

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Polska


opinia jury

Tomasz Jaróg i Marta Szar, studenci Politechniki Krakowskiej, swoim projektem chcieli nadać nowe znaczenie jednemu z wielu miejskich, opuszczonych miejsc na naszej planecie. Temat tego projektu to Obszar Podgórskich Krzemionek, niezwykle ciekawy kompleks zieleni bogaty w zróżnicowaną florę i charakteryzujący się unikalnym ukształtowaniem terenu z pozostałościami dawnego fortu. Na podstawie obszernych badań i analiz opracowali koncepcję „Parku Twierdza” — miejsca łączącego historię i naturę. Podzielili teren na cztery główne strefy funkcjonalne: strefę edukacyjną z parkiem doświadczeń, strefę rekreacyjną z miejscami piknikowymi, strefę widokową z tarasem widokowym oraz strefę przyrodniczą. Zróżnicowany program funkcjonalny charakteryzuje się geometrycznym układem ścieżek, który wraz z wybranymi materiałami i roślinami nawiązuje do historii miejsca. Tworzenie wartościowych, publicznych przestrzeni ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie i rozwój miasta, uważają Tomasz i Marta. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wykorzystywać podobne miejsca w miastach i chronić je przed zniszczeniem i zapomnieniem.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE