Nagroda w kategorii Architektura Krajobrazu — Marta Szar

Wyniki konkursu Vectorworks Design Prize 2022

Nagroda Główna
1 000 USD, oprogramowanie Vectorworks oraz szkolenie dla uczelnii

kategoria
Architektura Krajobrazu

autorka
Marta Szar

tytuł
 Park Deszczowy

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Polska

kierunek
Architektura Krajobrazu


opinia jury

Park Deszczowy, projekt Marty Szar, studentki Politechniki Krakowskiej, na nowo definiuje nieużywany obecnie obszar w Krakowie. Pomimo otoczenia zurbanizowanych dzielnic miejsce to nadal może pochwalić się zróżnicowaną topografią, hydrografią i strefą biologiczną. Projekt uwzględnia realizację dwóch założeń. Z jednej strony zakłada stworzenie strefy miejskiej będącej terenem rekreacyjnym dla mieszkańców, z drugiej — wykorzystuje ostoję ptaków do stworzenia strefy naturalnej. Po szeroko zakrojonych badaniach lokalnych potrzeb oraz serii analiz urbanistycznych i krajobrazowych powstała propozycja nowego parku. Zaprojektowany miejski teren rekreacyjny jest wyraźnie podzielony na strefy, w których odwiedzający są jedynie gośćmi.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE