Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Polskie architektki krajobrazu laureatkami konkursu IFLA Europe 2022!

06 października '22

Członkinie polskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu zostały nagrodzone w konkursie 2022 IFLA Europe Student and Young Professionals! Hasłem tegorocznej edycji było Boldness & Beauty, a wyzwanie zostało podzielone na dwie kategorie — A (projektów koncepcyjnych) i B (zrealizowanych). Marta Szar zdobyła III Nagrodę w kategorii A, natomiast w kategorii B zwyciężyła Kamila Rogaczewska. Gratulujemy!

Organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu (IFLA Europe) konkurs skierowany był do studentów architektury krajobrazu i młodych profesjonalistów (którzy nie ukończyli jeszcze 35 lat), a jego celem było pokazanie i docenienie na arenie międzynarodowej ich projektów.

Hasłem tegorocznej edycji było Boldness & Beauty — łącząc te dwa tematy, organizatorzy chcieli rozpocząć debatę na temat tożsamości zawodu architekta krajobrazu. W regulaminie stawiano takie pytania, jak: czy śmiałość i piękno (boldenss & beauty) mogą stanowić motyw przewodni podczas projektowania miejskiego krajobrazu XXI wieku? Za pomocą jakich przykładów, koncepcji i działań można zdefiniować te tematy? Czy jeden z nich jest ważniejszy, czy też mogą być traktowane równorzędnie?

Park deszczowy

koncepcja Parku Deszczowego w Krakowie otrzymała III Nagrodę

© Marta Szar

Polki docenione!

Nadesłane z całej Europy projekty oceniało jury w składzie: dr hab. Urszula Forczek-Brataniec (była sekretarz generalna IFLA Europe, profesorka Politechniki Krakowskiej w Katedrze Architektury Krajobrazu), Darija Perkovic (wice prezydentka IFLA Europe), Hendrik Vanderkamp (European Council of Spatial Planners) i Manuel Marti (Hunter Industries).

W kategorii A — projektów koncepcyjnych przyznano trzy nagrody główne. I Nagrodę otrzymała Gali Vardi z Izraela, II Nagroda powędrowała do Wanying Peng z Bartlett School of Architecture w Wielkiej Brytanii, a III Nagrodę zdobyła Marta Szar z Polski z projektem The Rain Park.

W kategorii B — zrealizowanych projektów triumfowała Kamila Rogaczewska wraz z zespołem. Nagrodę otrzymała za realizację PoPo Park we Wrocławiu. W tej kategorii przyznano również Nagrodę Publiczności, którą otrzymał Batuhan Ünlu z Turcji za projekt Kirkcesme Historic Park.

Lauratki i laureaci konkursu wezmą udział w kongresie MARK Finland oraz walnym zgromadzeniu IFLA Europe, które odbędzie się w dniach 14-16 października 2022 roku w Helsinkach w Finlandii.

Lokalizacja i plan Parku Deszczowego

lokalizacja i plan Parku Deszczowego

© Marta Szar

Park Deszczowy w Krakowie

Projekt parku deszczowego został zaproponowany przez Martę Szar, studentkę architektury krajobrazu z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w miejscu ekologicznego nieużytku położonego w Krakowie.

Mimo otoczenia silnie zurbanizowanymi kwartałami, obszar ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, hydrografią i jest zróżnicowany biologicznie, co jeszcze bardziej podkreśla przyrodniczą wyjątkowość miejsca i jego walory — tłumaczy autorka.

Głównym celem koncepcji było zaprojektowanie miejskiej przestrzeni parkowej, która będzie wypadkową obszaru rekreacyjnego dla lokalnych mieszkańców i ostoi przyrody z zachowanymi dzikimi enklawami i samowystarczalnymi mikrosystemy. Istotne dla autorki było wykorzystanie potencjału hydrologicznego terenu i zastosowanie wielu rozwiązań wspierających lokalną retencję i przekształcenie terenu w spójny system retencyjny. W trakcie pracy Marta Szar wykonała szereg analiz urbanistycznych i krajobrazowych, które pozwoliły jej na rozpoznanie warunków wpływających na teren i dopasowanie do nich odpowiednich narzędzi projektowych.

PoPo park we Wrocławiu otrzymał I Nagrodę w kategorii B

PoPo park we Wrocławiu otrzymał I Nagrodę w kategorii B

© Kamila Rogaczewska wraz z zespołem z Leaf Project Studio, Katarzyna Kobierska (KA Kobierska)

PoPo Park we Wrocławiu

I Nagrodę w kategorii B – zrealizowanych projektów otrzymała Kamila Rogaczewska wraz z zespołem z Leaf Project Studio oraz Katarzyną Kobierską z pracowni projektowej KA Kobierska.

Inwestycja usytuowana jest pomiędzy Parkiem Zachodnim a nowym osiedlem mieszkaniowym we Wrocławiu. Przestrzeń znajdująca się pod liniami wysokiego napięcia została przekształcona w park dla mieszkańców, w którym rozwiązania małej architektury opierają się na zasadach inżynierii ekologicznej.

Naszym celem było stworzenie spójnego krajobrazu, który jest osadzony w naturalnym środowisku i umożliwia samoregulację poprzez naturalną sukcesję. Projekt wymagał wizualnego połączenia dwóch przestrzeni (parkowej i osiedlowej), które charakteryzowały się różną estetyką, funkcją oraz stopniem walorów przyrodniczych i urbanistycznych. Różnica wzniesień między parkiem a nowym osiedlem dochodziła do 2,5 m — tłumaczy Kamila Rogaczewska.

PoPo park  PoPo Park

projektanci zastosowali rodzime rośliny

© Kamila Rogaczewska wraz z zespołem z Leaf Project Studio, Katarzyna Kobierska (KA Kobierska)

Dzięki konstrukcji nasypu oraz niecce projektantom udało nam się wzbogacić krajobraz o pochyłą ścieżkę dostępną również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zespół stworzył półnaturalne środowisko, wykorzystując rodzime rośliny uważane za chwasty, tym samym zmieniając podejście estetyki parków.

Naśladując naturę, chcieliśmy ukryć naszą pracę projektową. Wybrane przez nas gatunki roślin zostały zaadaptowane przez istniejące i stały się częścią ekosystemu — dodaje laureatka nagrody.

Zastosowana przez projektantów kolorystyka jest spójna z odcieniami elewacji budynków, obiektów zewnętrznych, dekoracji i osiedlowych alejek. Sprawia wrażenie harmonijnego przeplatania się parku z osiedlem.

Nasz projekt stara się powielać występujące w przyrodzie ekosystemy, w których sieć współzależności jest niewidzialna, ale odgrywa kluczową rolę dla efektywnego funkcjonowania — podsumowuje autorka.

 

Dobrawa Bies
 

korzystałam z materiałów udostępnionych na stronie IFLA Europe

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE