I Nagroda — Tektura

Wyniki konkursu na koncepcję kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka w Rzeszowie

I Nagroda
60 000 zł brutto
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

autorzy
Tektura
Barbara Kozielewska

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE