I Nagroda — Officyna Pracownia Architektury, Lumioo oraz AMP-Architekt Michał Piech z Łodzi

Wyniki konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego ,,Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile

I Nagroda
100 000 złotych

projekt

Officyna Pracownia Architektury, Lumioo oraz AMP-Architekt Michał Piech z Łodzi


opinia jury

W założeniu oddaje zaproponowaną wcześniej nazwę  osiedla  - Zielone Wzgórza. Projekt wkomponowany w istniejące środowisko naturalne wykorzystuje istniejącą zieleń i wprowadza mieszkańca w przyjemną zróżnicowaną tarasowo zabudowę mieszkaniową. Osiedle w założeniu samowystarczalne, wyposażone jest w funkcjonalną przestrzeń publiczną i rekreacyjną. Przewiduje wprowadzenie usług i miejsc pracy. Rozwiązania komunikacyjne pozwalają na wygodne powiązanie z miejskim  transportem publicznym. Ruch kołowy prowadzony po wewnętrznej obwodnicy pozwala na swobodne przemieszczanie pieszego i rowerzysty. Centralna część osiedla zawiera elementy rekreacyjne z wplecioną technologią retencji wody, której zastosowanie w formie wodnego rynku wraz z otoczeniem tworzy nową formę agory. Kolejne zabiegi proekologiczne dotyczą kształtowania zabudowy mieszkaniowej uwzględniającej efekt energetyczny. Bardzo ważne jest spójne z planami miasta wprowadzenie technologii opartej na OZE oraz wodoru, które  wpływają na ekonomię i ergonomię nowego osiedla

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE