I Nagroda — P2PA

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Centrum Konserwatorsko-Magazynowego Muzeum Narodowego w Warszawie

I Nagroda
150 tys. zł brutto

skład zespołu

Aleksander Blicharski, Paweł Floryn, Łukasz Kaczmarek, Maciej Marszał, Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Łukasz Kowalski, Piotr Pachowski

pracownia

P2PA

Opinia jury

Projekt wyróżnia się harmonijnym wpisaniem w przestrzeń ogrodu otaczającego Muzeum, a także proporcjonalnym powiązaniem bryłą istniejącej kubatury Muzeum Narodowego. W proponowanej pracy konkursowej struktura przestrzeni budynku została podporządkowana zasadzie przenikania i współgrania otwartych i zamkniętych sześciennych brył, co pozwala na swobodne kształtowanie potrzebnej przestrzeni wnętrza, a w przyszłości umożliwi budowanie nowych powiązań funkcjonalnych. Bardzo interesująca jest analiza proporcji fasady istniejącego gachu Muzeum, która wpłynęła na zaprojektowanie elewacji nowej kubatury według nowych, lecz harmonijnie korespondujących z istniejącym obiektem zasad kompozycyjnych.

Nowy pawilon Muzeum Narodowego w Warszawie to obiekt znaczący kulturowo, na miarę międzynarodową. Zaproponowane rozwiązanie stanowi nowy model muzealnego magazynu i pracowni konserwatorskich w oparciu o zasady dostępności, partycypacji i edukacji. Nie ukrywa kulis Muzeum, czyli daje bezpośredni wgląd w bezpośrednią logistykę zarządzania instytucją dając możliwości przemieszczania nie tylko dziel sztuki, ale i przemieszczania się widzów.

Budynek spełnia wysokie normy środowiskowe i daje gwarancje optymalizacji kosztów eksploatacji. Praca konkursowa wpisuje się w otoczenie, stanowiąc jednocześnie jego urozmaicenie. W silnie obciążonym ideowo kontekście sąsiadujących z Muzeum gmachów byłego Komitetu Centralnego PZPR, giełdy i budynków biurowych, dzięki starannie dobranym materialności budynku, grze świateł i cieni dzieło konkursowe to budynek wybitny, o atrakcyjnej, również dla przyszłych pokoleń, formie architektonicznej.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE