III Nagroda — WXCA

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Centrum Konserwatorsko-Magazynowego Muzeum Narodowego w Warszawie

III Nagroda
50 tys. zł brutto

skład zespołu

Szczepan Wroński, Michał Czerwiński, Anna Dobek-Lenczewska, Anna Majewska-Karolak, Andrzej Bulanda, Zuzanna Rosińska, Michał Sokołowski, Małgorzata Bonowicz, Julia Shvets, Agnieszka Roś, Jerzy Marasek, Jan Binzer, Alicja Bieske-Matejak

pracownia

WXCA

opinia jury

Projekt budynku-krajobrazu umieszcza wszystkie wymagane funkcje pod ziemią, aby bryła nowego gmachu nie konkurowała z zabytkowym parkiem i budynkiem muzeum. Projekt poetycko wpisuje się w stołeczną skarpę która, jak wiadomo, składa  się zarówno z licznych instytucji, jak i z ciągu parków, co czyni ten projekt esencjonalnie warszawskim. Mimo wielu trudności funkcjonalnych i technicznych wynikających z tak radykalnego założenia, autorzy koncepcji umiejętnie poradzili sobie z większością z nich.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE