I Nagroda — BE DDJM Architekci

Wyniki konkursu na projekt budynku jubileuszowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

I miejsce

BE DDJM Architekci

Zespół:

Autorzy projektu: Mateusz Dudek, Marek Dunikowski, Hugo Herrera Pianno

Współpraca autorska: Gabriela Kasperkiewicz. Matus Scarenka. Olimpia Starzycka. Aleksandra Śliwa. Melanie Ghanem. Filip Potoczek

Nagroda

60 000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej


Opinia Jury

Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu pierwszej nagrody pracy nr 001 w uznaniu odwagi i konsekwencji w sformułowaniu i przeprowadzeniu nadrzędnej idei projektu. Filozofia funkcjonowania kampusu uniwersyteckiego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju stanowi w wybranej pracy wiodącą narrację, wprowadzającą Uczelnię w nowe stulecie z niezwykle ważnym i istotnym społecznie przesłaniem. Uznanie Sądu Konkursowego wzbudziło zarówno tak nieszablonowe wykorzystanie pretekstu wielkiego jubileuszu Uczelni, jak i konsekwencja jego implementacji w rozwiązania przestrzenne. Począwszy od topografii całego projektu, po subtelne detale rozgrywające kompozycje mocno ocienionych okien na tle ceramicznych fasad — wszystko to buduje subtelny nastrój i stosowny prestiż kampusu. Decyzja o rozbiciu monumentalnej skali obiektu, prokurowanej przez rozbudowany program funkcjonalny, jest niezwykle odważna i przyczynia się do uporządkowania tego fragmentu kampusu nawarstwiającego się w różnych okresach gospodarczych i stylistycznych. Sekwencja przestrzeni publicznych meandrujących w obrębie kwartału przejmuje dobre cechy miejskiego genotypu i tym samym stwarza potencjał dla aktywizacji witalnego świata między budynkami. Sąd Konkursowy wyraża nadzieję, że ta witalność stanie się niejako znakiem rozpoznawczym Kampusu i wprowadzi nową jakość i opowieść w rolę uczelni wyższych w centrach miast.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE