I Nagroda — BUDCUD

Wyniki konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zalewie

I Nagroda
3 tys. zł netto
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki na wykonanie usługi na podstawie pracy konkursowej

autorzy
Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka (BUDCUD) i Piotr Zabłocki


opis autorski

Dostosowanie architektury do lokalnego kontekstu i skali człowieka, wzmacnianie więzi sąsiedzkich poprzez wprowadzanie przestrzeni publicznych i półpublicznych oraz zrównoważony rozwój to ambicje projektowanego osiedla w Zalewie. Te szczere hasła i proste gesty formalne definiują kameralne założenie trzech budynków wielorodzinnych w otoczeniu zieleni.

Kompozycja urbanistyczna, dzięki rozsunięciu powtarzalnych brył, wyznacza sąsiedzki skwer w centrum nowego osiedla. Na nim zlokalizowano kwatery permakulturowe, w których mieszkańcy mogą wspólnie uprawiać owoce i warzywa; ekologiczny, naturalny plac zabaw oraz wygodne siedziska. Aby ułatwiać nawiązywanie kontaktów sąsiedzkich, ławki postawiono także przy wejściach do klatek schodowych.

Zarówno centralny wielofunkcyjny skwer, jak i przydomowe ogródki czy projektowane szpalery drzew definiują „ogrodowy” charakter założenia. Także detal budynku mieszkalnego osiedla — funkcjonalny drewniany ruszt, który nawiązuje do muru pruskiego historycznej zabudowy Pomorza — podkreśla zielony charakter.

Uskoki powtarzalnych budynków w połączeniu z „klawiszującym” układem urbanistycznym zróżnicowały przestrzeń międzyblokową, co uatrakcyjnia jej funkcjonalność i pozwala na wprowadzenie stref dla różnych grup użytkowników.

Główna strefa parkingowa składa się z drogi oraz trzech zespołów parkingowych, po 30 miejsc postojowych każdy (łącznie 90 miejsc parkingowych). Cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zaprojektowano przy centralnej ścieżce wejściowej na osiedle. Miejsca parkingowe zaprojektowano z nawierzchni półprzepuszczalnej (płyt ażurowych z trawnikowymi otworami). Wjazd z wyjazdem z osiedla zapewniono od ulicy Długiej, dzięki czemu zminimalizowano intensywność ruchu kołowego na osiedlu bez strat dla funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Odsunięcie strefy parkingowej od budynków mieszkalnych i zlokalizowanie jej wzdłuż ulicy sprawia, że osiedle jest wolne od ruchu samochodowego. Obsadzenie granicy parkingu zielenią pozwala też wizualnie wydzielić teren infrastruktury od budynków mieszkalnych. Dodatkowo, przy budynku po północno-wschodniej stronie działki zlokalizowano parking rowerowy dla mieszkańców i gości.

Umiejętne rozplanowanie budynków, różnorodne sposoby wprowadzania zieleni i życia publicznego oraz uwspółcześnione cechy lokalnej architektury sprawią, że osiedle w Zalewie będzie doskonałym miejscem do życia.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE