I Nagroda — Krzysztof Makowski Architekt, Łukasz Mużacz Architekt

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji Hali Sportowej w Miechowie

I Nagroda
40 tys. zł brutto
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie
na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji

autorzy
Krzysztof Makowski Architekt, Łukasz Mużacz Architekt

skład zespołu autorskiego
Renata Makowska, Krzysztof Makowski, Łukasz Mużacz


opinia jury
Nagrodę przyznano w uznaniu za zaproponowane rozwiązanie przestrzenne i powiązanie
projektowanej hali sportowej z istniejącym budynkiem szkoły. Połączenie nowej kubatury ze starą
odbywa się na poziomie podziemia oraz nad ziemią, zapewniając dostęp ze szkoły na dach
projektowanej hali. Na tym dachu zaproponowano funkcje rekreacyjne i publiczne, które wzbogacą
program użytkowy nie tylko szkoły, ale i otwarty dla całej społeczności Miechowa. Koncepcja nowego
budynku została stworzona w sposób racjonalny, a całość zamierzenia bierze pod uwagę planowane
koszty przedsięwzięcia. Zapewniono łatwy dostęp do poszczególnych elementów programu
funkcjonalnego dla różnych grup użytkowników. Przyjęte rozwiązania przestrzenne sprzyjają realizacji
budynku pasywnego.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE