I Nagroda — Wojciech Sumlet Architektura

Wyniki konkursu na projekt przedpola Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

I Nagroda
15 000 zł brutto
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej

autorzy
Wojciech Sumlet Architektura

skład zespołu autorskiego
Wojciech Sumlet, Maciej Pitek, Marta Lichaczewska, Michalina Hallmann, Dawid Stanek

współpraca
Marek Sanecki


opinia jury
Pierwsze miejsce przyznano pracy nr 010 za czytelne rozwiązania uwzględniające historyczne uwarunkowania, a jednocześnie mające nowoczesny charakter. Na wyróżnienie zasługuje klarowny podział na dwa typy przestrzeni. Pierwszy, z dużym zbiornikiem wodnym, wpisującym się w genius loci, a jednocześnie inkluzywny, atrakcyjny, o walorach ekspozycyjnych oraz odpowiadający na współczesne wyzwania środowiskowe. Drugi, stanowiący rozległą, otwartą łąkę, zapraszającą użytkowników do spotkań i akademickich dyskusji.

Podkreślić należy czytelne wejście z narożnika, interesujący program rozwiązań proekologicznych oraz wysoką zieloną ścianę, ekranującą budynek stacji benzynowej, stanowiącą dobre tło dla czasowych ekspozycji. Dużą wartością pracy jest też interesujące rozwiązanie strefy parkingowej.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE