I Nagroda — Piotr Głowacki

Wyniki konkursu na projekt budynku dla bezdomnych kotów w warszawskim schronisku „Na Paluchu”

I Nagroda
25 000 zł
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

autor
Piotr Głowacki


opinia jury
Pracę doceniono za poszukiwanie właściwej formy budynku o tak wyjątkowej funkcji i lokalizacji. Zaproponowany układ funkcjonalny w największym stopniu wypełnia potrzeby użytkownika. Jednocześnie w opinii sądu projekt umożliwia wprowadzenie dodatkowych usprawnień technologicznych na etapie dalszych prac projektowych. Prosta bryła budynku i użycie wysokiej jakości materiałów na elewacji podnosi rangę obiektu i harmonizuje z leśnym kontekstem. Praca w sposób najbardziej elastyczny pozwala na uszczegółowienie projektu zagospodarowania działki na dalszych etapach projektu.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE